UNIZO richt Federatie Kinderopvang op voor de private sector

Eerste speerpunt nieuwe federatie:
"Ijveren voor keuzevrijheid en gelijk speelveld op vlak van betoelaging"

Een ruim aanbod aan kwalitatieve en duurzame kinderopvang is levensbelangrijk voor onze samenleving en economie. Daarom verdienen ook private ondernemers in de kinderopvang maximale ondersteuning en kansen om hun zaak uit te bouwen, met passie voor hun beroep, maar tegelijk op een rendabele manier. Om die ondersteuning te versterken en de belangen van de betrokken ondernemers en vennootschappen ten aanzien van de beleidsmakers te verdedigen, richt UNIZO een nieuwe federatie op. Deze kick off gaat meteen gepaard met een organisatie van een congres over de uitdagingen van de sector, donderdagmiddag, 11 mei, om 15u00 in het Brusselse Kaaitheater. www.federatiekinderopvang.be

Om aan de grote vraag naar kinderopvang te kunnen voldoen, zijn private initiatieven cruciaal. "Dat betekent ook dat ondernemers en vennootschappen de keuze moeten hebben om op een gelijkwaardige manier ondersteund te worden, zodat ze hun maatschappelijke meerwaarde als kinderopvang nog beter kunnen realiseren", gooit Hilde Van de Velde, voorzitter van de nieuwe federatie, op tafel. "Meteen een eerste werkpunt voor de pas opgerichte federatie. De Federatie Kinderopvang ijvert niet voor een automatische gelijkschakeling, elke ondernemer in de sector moet hierin een vrije keuze hebben. Maar uit recent UNIZO-onderzoek en rechtstreekse contacten binnen de sector blijkt wel degelijk dat heel wat private initiatiefnemers in de kinderopvang hier vragende partij voor zijn. Op die manier kunnen meer ouders gebruik maken van opvang met een tarief gebaseerd op hun inkomen." "De toegang tot extra ondersteuning die wij hier vragen, gaat niet naar de ondernemers zelf, maar vloeit rechtstreeks door naar een betere dienstverlening", beklemtoont UNIZO-directeur-generaal Jan Sap in dit verband. "Vanuit die optiek gaat het om een sociale, rechtvaardige maatregel, in het algemeen belang."

Kinderopvang, in de eerste plaats een passie
"We willen we overigens hoegenaamd geen 'tweestrijd' uitlokken tussen openbare kinderopvang enerzijds en private kinderopvang anderzijds", stelt Hilde Van de Velde,  duidelijk. "We hebben elk onze rol te spelen en kunnen elkaar versterken. Kinderopvang is geen louter commerciële activiteit maar heeft ook een belangrijke sociale rol in de samenleving.  Toch moeten we af van het cliché dat kinderopvang minder goed zou zijn als er winst mee wordt gemaakt.  Ikzelf ben ondernemer in de kinderopvang en om rijk te worden had ik allicht beter een andere sector gekozen.  Mijn passie zat en zit nog steeds in het sociaal ondernemen, voelen dat je een maatschappelijke meerwaarde realiseert voor de samenleving, ijveren voor kwaliteit, gestoeld op pedagogische waarden, blijft een uitdaging.  Uit dit harde werken en deze passie zelf een inkomen genereren voor mijn gezin en dat van onze medewerkers is dan ook niet meer dan logisch."

De federatie wil naast het informeren en adviseren van haar leden eveneens gericht meebouwen aan de toekomst van de kinderopvang door hierover op een constructieve manier in dialoog te gaan met de overheid en alle andere actoren in de sector.

Meer info: www.federatiekinderopvang.be

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be