UNIZO roept 30 augustus uit tot 'Dag voor gelijk pensioen' tegen pensioendiscriminatie zelfstandigen

Vanaf vandaag, 30 augustus, bouwen zelfstandigen geen pensioen meer op voor de rest van het jaar. Dat komt door de manier waarop hun pensioen wordt berekend. Het inkomen dat daarvoor in aanmerking wordt genomen, wordt drastisch naar beneden gehaald. Hierdoor komt bijna elke zelfstandige op een laag pensioenbedrag uit. Onaanvaardbaar, vindt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Namens onze organisatie roept hij 30 augustus uit tot 'Dag voor gelijk pensioen' en breekt hij een lans voor meer rechtvaardige zelfstandigenpensioenen. "Ondernemers die nu actief zijn vragen massaal een gelijkwaardige behandeling op het vlak van hun sociale bescherming. We vragen aan de beleidsmakers om hier werk van te maken."

U leest hier het uitvoerige opiniestuk van Danny Van Assche, naar aanleiding van deze 'Dag voor gelijk pensioen'.

Dat het gemiddeld pensioen van een zelfstandige in 2017 911 euro bedroeg ligt voor een groot stuk aan de zogenaamde correctiecoëfficiënten. Deze coëfficiënten trekken de inkomsten naar beneden die voor de pensioenberekening in aanmerking worden genomen. Voor de loopbaanjaren vanaf 2003 bedraagt de correctiecoëfficiënt 0,66325 op het inkomen tot aan het eerste plafond (48.054,36 EUR in 2016) en 0,541491 op het inkomen tot aan het tussenplafond dat geldt voor de berekening van de sociale bijdragen (58.513,59 EUR in 2018).
Die ‘correctiecoëfficiënt’ of herberekening maakt dus dat zelfstandigen, bij een gelijk inkomen, slechts 66 % krijgen van het pensioen dat werknemers krijgen.
"Sommigen zullen zeggen dat dit zo moet blijven omdat zelfstandigen minder sociale bijdragen zouden betalen dan in het werknemersstelsel. De verschillen in bijdrageberekening volstaan vandaag echter niet meer als verantwoording. Op individueel niveau zijn er situaties waarin een zelfstandige meer sociale bijdragen betaalt dan een werknemer", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche in zijn opiniestuk.

Lees hier het volledige opiniestuk van Danny Van Assche naar aanleiding van deze 'Dag voor gelijk pensioen'.

Meer info over de UNIZO-campagne naar aanleiding van deze Dag vindt u op www.unizo.be/gelijkpensioen en op sociale media, onder de hashtag #gelijkpensioen.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be