UNIZO roept 9 september uit tot 'Dag voor gelijk pensioen' tegen pensioendiscriminatie zelfstandigen

UNIZO roept vandaag - maandag, 9 september - uit tot "Dag voor gelijk pensioen". Met deze actie vraagt UNIZO aandacht voor het feit dat zelfstandigen  voor hetzelfde inkomen slechts 69 % van het pensioen van een werknemer krijgen. Daardoor bouwen ze, vanaf vandaag, geen pensioenrechten meer op voor de rest van het jaar. Vorig jaar was dat nog slechts 66 %, waardoor de "Dag voor gelijk pensioen" toen al op 30 augustus viel. "We hebben dus een lichte vooruitgang geboekt, maar we zijn nog ver verwijderd van de beoogde 100 %", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Boosdoener is de zogenaamde correctiecoëfficiënt die wordt toegepast bij het berekenen van het zelfstandigenpensioen. Die bedroeg tot vorig jaar 0,66425 op het inkomen tot aan het eerste plafond (48.054,36 EUR in 2018) en 0,541491 tot aan het tussenplafond dat geldt voor de sociale bijdragen (58.513,59 EUR in 2018). Sinds vorig jaar haalde UNIZO in haar strijd voor een gelijk pensioen al wel een slag(je) thuis. Zo werd in het kader van de welvaartsaanpassingen een budget van 83,4 mio EUR vrijgemaakt om de uitkeringen van de zelfstandigen te verhogen. UNIZO pleitte er - met succes - voor om een deel van dit budget aan te wenden om de correctiecoëfficiënten op te trekken. Zo werden de oorspronkelijke coëfficiënten (zie hierboven) vervangen door één enkele, met een waarde van 0,69154. Deze nieuwe coëfficiënt zal van toepassing zijn voor de loopbaanjaren vanaf 2019. Uitgaand van deze nieuwe coëfficiënt verschuift de "Dag voor gelijk pensioen" dit jaar licht, naar vandaag, maandag 9 september.

"Sommigen zullen zeggen dat dit zo moet blijven omdat zelfstandigen minder sociale bijdragen zouden betalen dan in het werknemersstelsel. De verschillen in bijdrageberekening volstaan vandaag echter niet meer als verantwoording. Op individueel niveau zijn er situaties waarin een zelfstandige meer sociale bijdragen betaalt dan een werknemer", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Info: Meer details over de UNIZO-campagne naar aanleiding van deze Dag voor Gelijk Pensioen vindt u op www.unizo.be/gelijkpensioen en op sociale media, onder de hashtag #gelijkpensioen.

BestandDownload hier onze uitgebreide nota met daarin meer uitleg over de pensioenongelijkheid en waarom zelfstandigen wel degelijk recht hebben op een pensioen dat gelijk is aan dat van werknemers...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be