UNIZO roept op om net nu een tandje bij te steken bij wegenwerken

Het is nu rustig op straat. Door de coronamaatregelen zijn heel wat ondernemingen verplicht gesloten. Anderen hebben zelf noodgedwongen de deuren moeten dichtdoen door een gebrek aan opdrachten of door afwezigheden bij hun personeel. "Dit is hét moment om openbare werken nu uit te voeren en niet uit te stellen of stil te leggen, uiteraard met de nodige aandacht voor social distancing", roept Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO op. "Bepaalde werken die sowieso op de planning stonden voor binnen afzienbare tijd, zouden waar mogelijk zelfs zoveel mogelijk naar voor worden geschoven."

UNIZO dringt er bij lokale besturen, nutsmaatschappijen en andere actoren op aan om nu alles op alles te zetten om van zoveel mogelijk wegenwerken afgewerkt te krijgen tegen het einde van de coronaperiode. Het uitstellen of stilleggen van wegenwerken moet in ieder geval maximaal worden vermeden. "En waarom geen werken vooruitschuiven waar dat mogelijk is?", gooit Danny Van Assche van UNIZO op tafel. "Op die manier worden getroffen ondernemers bij opheffing van de coronamaatregelen niet geconfronteerd met hinder door werken die al klaar hadden kunnen zijn en die een dubbele overlast veroorzaken, bovenop het verlies door het virus."

In de eerste plaats is deze UNIZO-oproep direct van toepassing op de handelscentra en winkelstraten, waar momenteel alle horeca en quasi alle andere zaken gesloten zijn. Op deze locaties kan alvast snel gewerkt worden zonder overlast voor de omliggende ondernemers.

"Maar ook grote werven op andere locaties mogen niet uitgesteld worden", benadrukt Danny Van Assche. "De grote verkeersassen zijn vitaal voor ons economisch weefsel. De huidige periode moet dan ook aangegrepen worden om te zorgen dat we bij een economische heropleving na de coronaperiode met zo weinig mogelijk hinder door openbare werken geconfronteerd worden."

Ook De Lijn, de Vlaamse Waterweg… zijn eigenaar van heel wat openbaar domein in steden en gemeenten. "We roepen hen dan ook op om niet te aarzelen en de heraanleg en herstellingen van wegen nu uit te voeren. Vanzelfsprekend moeten hierin de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van de werknemers en de regels van social distancing in acht genomen worden", besluit Danny Van Assche.

Bij sectorfederatie Bouwunie schaart gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens zich alvast achter de oproep van UNIZO. "In de bouw mag nog gewerkt worden en het is van groot belang dat zoveel mogelijk bouwbedrijven aan de slag kunnen blijven. We kunnen ons dan ook vinden in het idee om bepaalde werven te versnellen of opnieuw open te stellen, waar dat praktisch mogelijk is. Ik kijk dan vooral naar werven die door corona werden stilgelegd of nog niet werden opgestart, maar waarvan de aanbesteding wel helemaal rond is. Want de doorlooptijd van een openbare aanbesteding duurt maanden. Minder complexe werken, zoals de aanleg van een voetpad, kunnen eveneens mits goede afspraken versneld worden doorgevoerd."

Bouwunie wijst er verder nog op dat voor heel wat werken ook afstemming en samenwerking nodig is met nutsbedrijven. Ook zij moeten hier praktisch gezien kunnen in meegaan. Bovendien moet de vlotte aanvoer van de nodige materialen verzekerd blijven en moet er voldoende personeel beschikbaar zijn om, met inachtname van alle veiligheidsmaatregelen, de werken rond te krijgen.

Het maximaal uitvoeren en afwerken werken in deze coronatijd veronderstelt ook dat de bevoegde overheden hier de nodige budgetten voor vrijmaken, zodat de bouwbedrijven op tijd betaald kunnen worden.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.
 
Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona