UNIZO roept op tot redelijkheid, hoffelijkheid en een pragmatische benadering bij controles op thuiswerk

UNIZO roept op tot redelijkheid, hoffelijkheid en een pragmatische benadering bij het uitvoeren van controles op thuiswerk in bedrijven. Dit nu de overheid 500 controleurs inzet om hier specifiek op toe te zien. "Geen handhaving zonder controles, die logica begrijpen we ook", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar we vragen daarbij wel dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en het concrete doel voor ogen houdt, zonder spijkers op laag water te zoeken, laat staan een heksenjacht te ontketenen. Respect is hier het sleutelwoord. In beide richtingen overigens." UNIZO verwijst in dit verband naar de principes van het Charter voor correcte sociale inspecties dat een aantal jaar geleden werd afgesloten met alle stakeholders, waaronder UNIZO en de inspectiediensten.

"De aankondiging van de extra controles en controlecapaciteit zorgt bij veel van onze kmo-werkgevers voor een oncomfortabel gevoel", weet Danny Van Assche, voortgaand op de vragen en bekommernissen die hierover intussen bij UNIZO binnenliepen. "Een begrijpelijke bezorgdheid, veelal van ondernemers die nochtans hun best doen om de regels, ook inzake thuiswerk, zo goed mogelijk op te volgen. Hoe gaat de controlerende overheid het 'zero tolerance'-principe toepassen in een context die hoe dan ook vatbaar blijft voor interpretatie? Hoe 'essentieel' is 'essentieel'? Met voldoende slechte wil is dat een discussie waar je nooit uit geraakt en die zonder pragmatische benadering altijd zal uitdraaien in het nadeel van de gecontroleerde ondernemer. Een viroloog die fysiek in de studio van het journaal duiding komt geven bij de vaccinatiecampagne, is dat 'essentieel', wetende dat hij dat ook via een videoscherm van thuis uit zou kunnen doen?... Ik haal dit voorbeeld bewust aan om scherp te stellen dat er zich ook op de kmo-werkvloer heel wat situaties voordoen die voor dit soort vragen, interpretaties en discussies vatbaar zijn. Daarom moet voor ons de meest essentiële vraag bij elke controle zijn: Is er een reëel gevaar? Als er slechts twee medewerkers aan de slag zijn in een kantoor van driehonderd vierkante meter, ga je dan als controleur het debat aan over het essentiële karakter van die aanwezigheid?... De vraag stellen, is ze beantwoorden. Hoop ik. Voor alle duidelijkheid: Wij blijven onze kmo-werkgevers oproepen om thuiswerk maximaal toe te passen."

Naast een faire en hoffelijke aanpak vraagt UNIZO ook dat de controles de goede werking van de onderneming zo min mogelijk zouden hinderen. "Elke extra controle creëert in deze tijden nog maar eens extra druk. De impact moet daarom zo beperkt mogelijk blijven", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona