UNIZO schaart zich achter lockdown-maatregelen federale regering: "Moedige maatregelen vergen nu ook meer dan moedige steunmaatregelen."

UNIZO schaart zich achter de drastische  maatregelen die de federale regering zopas aankondigde, in de strijd tegen het coronavirus. "Als we op deze manier de omvang van deze crisis kunnen inperken, zowel in aantal slachtoffers als in de tijd, moeten we ons allemaal samen maximaal aan deze maatregelen houden, ook al zal de economische impact bijzonder groot zijn.", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, "Om de gigantische impact voor onze bedrijven op te vangen en ervoor te zorgen dat zij dit overleven, moeten er nu wel dringend even drastische ondersteuningsmaatregelen komen."

"Heel wat aangekondigde maatregelen klinken vrij duidelijk", gaat UNIZO-topman Danny Van Assche verder, "Maar op andere vlakken blijven we toch nog met prangende vragen zitten: Welke bedrijven vallen onder de 'essentiële diensten en sectoren'? Hoe worden de normen op vlak van 'social distancing' bepaald en beoordeeld in, bijvoorbeeld, die essentiële sectoren? Wat met de hotels? Mogen zij nu nog wel of niet meer openblijven, afgezien van hun restaurant?... Groot is onze verbazing - en het ongenoegen bij de sectorfederatie -  over het feit dat kapperszaken nu toch open zouden mogen blijven.  De social distancing in kappers is immers niet te handhaven. We vernemen ook dat de krantenwinkels open zouden mogen blijven. Belangrijk is alvast dat de Vlaamse sluitingspremie ook voor deze beroepen moet gelden indien ze vrijwillig toch wensen te sluiten.  En, voor alle getroffen bedrijven: Welke levensnoodzakelijke en nu echt heel dringend te nemen bijkomende ondersteuningsmaatregelen voor onze bedrijven zullen er tegenover de lockdownmaatregelen staan? Onze UNIZO Coronalijn (0800/20750), waar ondernemers doorlopend met vragen terecht kunnen, zal de komende dagen weer roodgloeiend staan met vragen daarover van verontruste ondernemers."

De federale regering moet nu even snel werk maken van een batterij aan noodzakelijke steunmaatregelen om deze crisis ook economisch te overleven.  De goedkeuring van een uitgebreid overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanmiddag in de kamercommissie sociale zaken, is volgens UNIZO al een stap in de goede richting, maar er is veel meer nodig. "Zoniet zitten we met een levensgroot probleem voor onze ondernemingen", beklemtoont, Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Zo eisen we de systematische toekenning van technische werkloosheid door overmacht, vrijstelling van fiscale en parafiscale bijdragen, een snellere tenlasteneming van zieke werknemers door het RIZIV en dus inkorting van de gewaarborgd loon-periode...  Naast diverse andere maatregelen. Bijvoorbeeld ook een soepel en eenvoudig systeem om werknemers die in tijdelijke werkloosheid zijn waar nodig te detacheren naar strategische sectoren die absoluut actief moeten blijven. De voedsel- en levensmiddelenproductie, bijvoorbeeld. Maar ook de productie van medische hulpmiddelen, de gezondheidszorg, dringende herstellingen... We moeten er alles aan doen om die bedrijven volop operationeel te houden."

Ook voor bijberoepers die door de coronacrisis in moeilijkheden komen, vraagt UNIZO een oplossing.  Vermits ze deeltijds werknemer en deeltijds zelfstandige zijn, dreigen ze tussen alle mazen van het net te glippen.  Zij moeten eveneen een opvangnet hebben via het overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) en/of de werkloosheidsuitkering.

Ten aanzien van de Vlaamse overheid herhaalt UNIZO haar vraag om ook aan bedrijven wiens business is ingestort door de coronacrisis, zoals de eventsector, de toeristische sector, de autocarbedrijven, heel wat logistieke en productiebedrijven... een schaderegeling te voorzien, waarvan de hoogte sectoraal bepaald moet worden.

"Morgen moeten zowel de federale als de Vlaamse regering met bijkomende ondersteuningsmaatregelen komen voor onze bedrijven, die in verhouding staan tot de impact van de zopas genomen lockdown-beslissingen", besluit Danny Van Assche.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona