UNIZO schrikt van lastenverhogingen voor Vlaamse ondernemingen in Vlaamse begroting

In een reactie op de begrotingscijfers die vandaag zijn vrijgegeven, zegt UNIZO verbaasd te zijn over de lastenverhogingen voor de Vlaamse KMO’s. Meer bepaald ziet UNIZO minstens al volgende 3 lastenverhogingen en besparingen die de KMO’s rechtstreeks treffen:

De aanpassing van het doelgroepenbeleid moet (samen met verstrenging van de loopbaancheques) op kruissnelheid 226 miljoen euro opbrengen. De korting op de werkgeverskosten bij het aanwerven van jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten zal dus een stuk worden afgebouwd. Of dus de loonlasten voor KMO’s verhoogd. Het is bijzonder jammer dat de Vlaamse regering de loonkosten voor ondernemingen verhoogt na jaren van federale loonlastverlaging.

Het subsidiepercentage van de KMO-portefeuille zal verlaagd worden. Samen met andere maatregelen moet dit al onmiddellijk 73 miljoen euro opbrengen. UNIZO is zeker geen voorstander van een uitgebreid subsidiebeleid, maar de KMO-portefeuille is een instrument dat bij de Vlaamse KMO’s goed in ingeburgerd, en hen helpt om hun beleid te professionaliseren via goedkoper advies en opleiding.

Het gewestelijk belastingkrediet in de onroerende voorheffing voor rechtspersonen wordt afgeschaft, goed voor 65 miljoen euro, wat opnieuw een lastenverhoging is die ook door KMO’s wordt gedragen.

Lastenverhogingen en ook besparingen specifiek gericht op KMO’s zijn sowieso een spijtige zaak. Vooral als dit geld vooral nodig schijnt te zijn om een jobbonus van 50 euro te kunnen toekennen aan werkenden met een laag loon.  Met een totale jaarlijkse kostprijs van 350 miljoen euro op kruissnelheid. Uiteraard vindt ook UNIZO dat werken moet lonen, "maar we willen bekijken hoe we hier op de meest efficiënte manier kunnen voor zorgen, ook rekening houdend met de systemen van werkbonus die federaal gelden", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Mensen die werken en zich in armoede bevinden, zitten in specifieke situaties (bijvoorbeeld eenoudergezinnen). Een dure jobbonus die voor alle lage lonen geldt, en die ten koste gaat van de lastenverlagingen voor werkgevers, biedt hiervoor geen efficiënte oplossing."

UNIZO vraagt dringend overleg met de Vlaamse regering om meer te vernemen over de geplande maatregelen, en om ze tijdig bij te sturen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be