UNIZO septemberverklaring minister-president Geert Bourgeois: "Tevreden over volgehouden investeringsbeleid. Mobiliteit blijft grote uitdaging."

UNIZO leest in de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Geert Bourgeois heel wat positieve boodschappen en belangrijke ambities voor de resterende regeerperiode. Zo is UNIZO erg te spreken over de 665 miljoen aan extra investeringen die de Vlaamse regering aankondigt, met daarin onder meer 280 miljoen euro voor onderzoek en ontwikkeling. Die investering moet voor UNIZO hand in hand gaan met de verdere ondersteuning van de STEM-opleidingen, zoals door UNIZO Onderwijs & Ondernemen afgelopen vrijdag nog uitvoerig gepromoot tijdens het STEM Techclass-event, en met de verdere uitrol van het duaal leren. Eveneens onlosmakelijk hiermee verbonden zijn de beloofde investeringen in de digitaliseringsrevolutie 4.0, met kwaliteitsvolle, supersnelle verbindingen om onze kennis- en innovatie-economie van de toekomst verder te boosten.

Ook de bijzondere aandacht voor de verdere versterking van onze gemeentekernen en het beleid tegen de leegstand kunnen op de goedkeuring van UNIZO rekenen, samen met de oproep van de minister-president aan alle Vlamingen om lokaal, in die kernen te kopen. Verder inzetten op het afbakenen van kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden en werk maken van een meer diverse bedrijvigheid in onze kernen blijven daarbij enkele belangrijke uitdagingen.

"We hebben dringend een krachtig mobiliteitsplan voor Vlaanderen nodig".

Minder enthousiast is UNIZO over het luik 'mobiliteit' in de septemberverklaring. Zo noemt UNIZO de vergroening van de bussen van De Lijn, weliswaar 'een goede zaak'. Maar op vlak van mobilititeit ontbreekt nog altijd een gedurfde lange termijnvisie met een duidelijk doel en timing.

UNIZO verwelkomt tot slot de belangrijke oproep van de minister-president aan alle regeringsleden om de komende maanden, tot aan de verkiezingen, volwaardig te blijven regeren en het regeerakkoord verder uit te voeren.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be