UNIZO sluit zich aan bij jaarverslag Nationale Bank: Hervormingen verder zetten

Duaal systeem vennootschapsbelasting
 
De inspanningen van de regering om het concurrentievermogen van ondernemingen te verhogen, boeken resultaten. Maar die inspanningen moeten blijven duren om aan toekomstige uitdagingen tegemoet te komen. Dat is de conclusie van de Nationale Bank van België (NBB) in zijn jaarverslag. UNIZO sluit zich bij deze conclusie aan. "De loonlastenverlagingen, indexsprong en loonmatiging verbeteren de concurrentiekracht van de bedrijven en zwengelen de tewerkstelling aan. Maar ondanks deze inspanningen zeulen we nog steeds een belangrijke loonkostenhandicap mee. De aandacht mag niet verslappen", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. Tegen eind 2016 bedraagt de absolute loonkostenhandicap om en bij de 12,5%. Volgens de NBB moet de gerealiseerde en geplande loonlastenverlaging extra jobs teweeg brengen. Ze mag niet dienen om de lonen te verhogen. De NBB adviseert ook om de loonkostenontwikkeling aan te passen aan het productiviteitsverloop en hij pleit ook voor een hervorming van de wet van 1996. Voor UNIZO is het daarbij van belang dat de lonen niet verder ontsporen, zoals dat in het verleden wel de gewoonte was. UNIZO schaart zich ook achter de stelling dat binnen de taxshift 4,1 miljard euro moet gaan naar de verlaging van de werkgeversbijdragen om zo het concurrentievermogen te verhogen. Tegen 2021 zou de taxshift zorgen voor een groei-impuls van 1,5%, goed voor 64.500 jobs. UNIZO herhaalt n.a.v. het jaarverslag haar voorstel voor een duaal systeem van vennootschapsbelasting. 
 
Ofwel kiezen vennootschappen gedurende 5 opeenvolgende jaren voor een tarief van 20 procent waarbij dan een aantal aftrekmogelijkheden niet meer mogelijk zijn, ofwel kiezen ze voor het huidige tarief van 33%. Maar dan mogen ze ook verder gebruik maken van aftrekmogelijkheden zoals de notionele interestaftrek. Voor KMO’s is het huidige systeem niet KMO-vriendelijk. Zo hebben de meeste KMO's maar weinig vrijgestelde inkomsten. Daarnaast zijn KMO's onvoldoende vertrouwd met de mogelijkheden om de belastingdruk te verlichten, zoals de notionele interestaftrek of andere steunmaatregelen. Daarbij komt nog, volgens UNIZO, dat de notionele interestaftrek enkel interessanter is wanneer het eigen vermogen groter is. Met een duaal systeem zullen bedrijven blijven investeren. 

Meer over: Vennootschapsbelasting, Taksen en lasten, Vennootschappen, Belastingen, Handelshuur