UNIZO staat achter 1/10de ouderschapsverlof, maar niet achter opsplitsen voltijds ouderschapsverlof in weken en maanden

UNIZO schaart zich achter de nieuwe mogelijkheid voor werknemers om vanaf 1 juni een 1/10de ouderschapsverlof op te nemen, dus een halve dag per week. "We keurden de versoepeling mee goed in de Nationale Arbeidsraad, als onderdeel van een ruimere hervorming van de verlofstelsels, waar de afschaffing van het tijdskrediet zonder motief deel van uitmaakte. Ouders zullen werk en gezin op die manier weer iets beter kunnen organiseren en we verwachten dat dit bijdraagt tot hun welbevinden, motivatie en inzet op de werkvloer", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

Veel minder te spreken is UNIZO over de nieuwe mogelijkheid om voltijds en halftijds ouderschapsverlof op te splitsen in weken en maanden, "omdat dat tot grillige uurroosters zal leiden die voor onze KMO's organisatorisch nauwelijks rond te krijgen zijn", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Als je personeel nodig hebt om je werk gedaan te krijgen en de werknemers die je gevonden hebt vallen op tal van momenten uit, heb je als bedrijfsleider geen andere keuze dan zelf nog meer te gaan werken. Uit een recente studie onder leiding van Miet Lamberts (KU Leuven - HIVA) naar het welzijn en welbevinden van ondernemers blijkt dat een onaangepast personeelsbestand leidt tot meer stress bij kleine KMO-werkgevers."

UNIZO betreurt ook dat de hervorming vorig jaar is goedgekeurd in de Kamer, zonder dat daarover overleg gepleegd is. Op het vlak van verlofstelsels is dat overleg nochtans heel hard nodig, om ongewenste neveneffecten te vermijden.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be