UNIZO stemt in met omstandigheidsverlof voor vaccinatie maar met enkele noodzakelijke aanpassingen

UNIZO is tevreden met het vandaag in de Nationale Arbeidsraad (NAR) bereikte akkoord tussen werkgevers en werknemers over de toepassing van afwezighed met loonbehoud bij de vaccinatiecampagne. "Voor de relance is het essentieel dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren en dus moet de drempel daartoe zo laag mogelijk worden gemaakt", erkent Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Als werkgevers gaan we daarom akkoord met het voorstel van minister van Werk Dermagne om afwezigheid met loonbehoud toe te staan voor werknemers die zich laten vaccineren. Maar het is wel belangrijk dat de organisatorische en financiële impact voor onze werkgever zo beperkt mogelijk blijven. Daarom vonden we het essentieel om daarover een aantal praktische afspraken te maken. Ik ben dan ook blij dat de sociale partners binnen de NAR in hun advies over de invoering tot overeenstemming zijn gekomen."

Concreet benadrukt de NAR in zijn advies dat de overheid de uitnodigingen voor de vaccinatie voldoende ruim op voorhand moet moet toesturen, waarna de betrokken werknemers hun werkgever onmiddellijk op de hoogte moeten brengen. Om geldig afwezig te kunnen zijn met loonbehoud moet de werknemer niet enkel de uitnodiging kunnen voorleggen (want die krijgt iedereen) maar ook de bevestiging van de concrete afspraak.

UNIZO is ook tevreden met de gezamenlijke oproep van de sociale partners tot solidariteit om de continuïteit van de ondernemingen zo veel mogelijk te vrijwaren.

"Op die manier zorgen we ervoor dat de organisatorische en financiële gevolgen zo beperkt mogelijk worden gehouden, terwijl werknemers niets verliezen wanneer ze even verletten om zich te laten vaccineren", besluit Danny Van Assche van UNIZO.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona