UNIZO steunt Broeklin-project in Machelen: "Aangepaste vergunningsvoorwaarden bieden nodige garanties"

Na tien jaar volgehouden strijd van onder meer UNIZO, maar met telkens het aanbod tot overleg, komt er onder de brug van Vilvoorde in Machelen geen old school megashoppingcomplex meer, maar een duurzame werkwinkelwijk met niet alleen ruimte voor maakwinkels, maar ook voor andere kmo's, voor opleidings- en cultuuraanbod en voor natuur. Uplace vervelde sinds het aantreden van professor Alexander D'Hooghe en zijn ontwerpbureau tot Broeklin, een uitdagend en vernieuwend concept in het teken van circulaire economie, waar UNIZO zich wél kan achter scharen, zeker nu in de gewijzigde vergunningsvoorwaarden rekening werd gehouden met zowat alle belangrijke aanpassingen die UNIZO had vooropgesteld. "Het is op zich jammer dat het zo lang heeft geduurd, maar we zijn tevreden met het bereikte resultaat en dus is het de moeite waard geweest", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "We kijken nu mee uit naar de realisatie van dit voor de regio erg belangrijke project, waarbij we met vertrouwen maar tegelijk waakzaam zullen toezien op een correcte uitrol. Geheel volgens afspraak blijven we daarover doorlopend in overleg met de projectontwikkelaar."

In april vorig jaar reageerde UNIZO al voorzichtig positief op de aankondiging van Broeklin, als opvolger voor het op dat ogenblik ten grave gedragen Uplace. UNIZO benadrukte toen "dat ook en vooral kmo's het kloppende hart van Broeklin moeten vormen, dat de activiteiten die er ontplooid worden complementair moeten zijn ten opzichte van het bestaande aanbod in de omliggende kernen, dat de ontwikkeling moet inpassen in het het strategisch project voor de regio, dat een verkeersinfarct absoluut moet worden vermeden én dat - last but not least - de vergunningsvoorwaarden zo strikt en gedetailleerd dienen uitgeschreven dat alle ruimte voor interpretatie wordt dichtgemetseld en uithollingen van het initiële concept onwrikbaar worden afgeblokt."

UNIZO hield sinds april regelmatig overleg met de vertegenwoordigers van Broeklin en andere stakeholders, wat uitmondde in een reeks door UNIZO gevraagde wijzigingen aan de initiële vergunningsaanvraag. Zo werd de ruimte voor specifiek retail - enkel maakwinkels - teruggebracht naar een netto verkoopsoppervlakte van 44.355 m². Waardoor er extra ruimte vrijkomt voor andere kmo-activiteiten, kantoren, opleidingscentra en cultuur. Bovendien werd het begrip 'maakwinkels' extra scherp gedefinieerd: er moet in elke winkel sprake zijn van een vorm van 'productie en/of educatie'. De projectontwikkelaar engageert zich bovendien om die scherpe definitie expliciet op te nemen in de huurcontracten. De ruimte die mag worden toegekend aan zogenaamd 'persoonsgebonden goederen ' (kleding...) wordt extra beperkt in de vergunningsaanvraag en kan dus nadien ook niet meer worden verhoogd. Onder meer een shuttledienst vanaf het station van Vilvoorde, bedrijfsvervoerplannen en het geleidelijk verminderen van het parkingaanbod (waarna die ruimte anders wordt ingevuld), moeten er voor zorgen dat het aantal bezoekers dat met de wagen komt tot hooguit de helft wordt herleid, om op die manier de verkeersoverlast te beperken.

Een tot slot voor UNIZO cruciale stok achter de deur, is het engagement om het project in te vullen met kmo's, als het maakwinkel-concept toch niet zou aanslaan. Gezien de architecturale invulling met pakhuizen is dit volgens UNIZO relatief snel te realiseren. "Maar laat ons nu vooral uitgaan van een succesvolle formule", besluit Danny Van Assche van UNIZO. "Zonder naïviteit en met de nodige opvolging. Maar het inbouwen van de huidige garanties in de nieuwe vergunningsvoorwaarden laten ons in elk geval toe om Broeklin veel meer dan het voordeel van de twijfel te gunnen."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be