UNIZO steunt de beslissingen Nationale Veiligheidsraad

Zonet kondigde de Nationale Veiligheidsraad, naar aanleiding van het stijgend aantal coronabesmettingen in België, enkele nieuwe maatregelen aan. Daarbovenop gaan de regering en haar experten voor een strengere aanpak met strikte sancties en nultolerantie bij overtredingen op de huidige maatregelen. UNIZO steunt deze maatregelen om zo een tweede lockdown absoluut te vermijden en roept daarom op tot burgerzin en goodwill van de bevolking. Ook het opstellen van een draaiboek om lokale uitbraken te counteren wordt bij de ondernemersorganisatie positief onthaald. UNIZO hamerde er de voorbije maanden uitdrukkelijk op om perspectieven te bieden voor de nog gesloten sectoren en is blij dat hier met 1 september nu ook voor de beurzensector een horizon wordt geboden.

“De huidige maatregelen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele bevolking. Zowel ondernemers, werknemers als consumenten dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften. Alleen zo komen we uit deze ongeziene crisis”, legt Danny Van Assche uit. “Onze ondernemers zetten zich volop in om een tweede lockdown te voorkomen. Deze zou dan ook dramatisch zijn. Ondernemers, en met uitbreiding de hele maatschappij, mogen niet de dupe worden van het wangedrag van enkelen.”

Het verplicht registreren bij café- en restaurantbezoeken wordt eveneens gesteund door UNIZO als dit de contact tracing vergemakkelijkt bij een lokale uitbraak. Danny Van Assche verduidelijkt: “Ook deze maatregelen zal UNIZO ten volle ondersteunen om die tweede lockdown te vermijden. Al waarschuwen we hier wel dat deze maatregel geen administratieve rompslomp mag worden voor de ondernemer en zo zijn doel zou missen.”

UNIZO verwelkomt ook het plan dat de Nationale Veiligheidsraad opvat om lokaal te handelen bij corona-uitbraken. Zo wordt, in een worstcasescenario, een algemene lockdown vermeden en kan toch een deel van onze economie blijven draaien. Lokale maatregelen moeten wel altijd in goed overleg met de lokale ondernemers gebeuren.  Voor de concrete uitwerking ervan is UNIZO met zijn 250 lokale ondernemersverenigingen uitdrukkelijk vragende partij om actief deel te nemen aan het overleg.

De voorspelde verdere versoepeling (Fase 5) voor onder andere de evenementensector bleef uit. “Met dergelijke verhoogde besmettingscijfers is dit een begrijpelijke beslissing. Voor de bedrijven uit de eventsector is dit echter opnieuw een economische slag.  Daardoor moet bekeken worden of nieuwe steunmaatregelen onontbeerlijk worden.  De vooropgestelde 1 september voor mogelijke organisatie van beurzen is wel de broodnodige duidelijkheid die deze sector nodig heeft,” verduidelijkt Van Assche.