UNIZO: "Studiejaren regulariseren voor later pensioen moet ook kunnen voor beroepsopleidingen"

  • "Uitsluiting staat haaks op nood aan meer maatschappelijk respect voor vakopleidingen"
  • "Dit betekent de facto uitsluiting van heel wat zelfstandigen en KMO-zaakvoerders"

Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren kunnen in de nieuwe regeling, die onlangs door de ministerraad werd goedgekeurd, een aantal van hun studiejaren laten meetellen voor hun latere pensioen, als ze daar nu, per studiejaar, 1.500 euro voor betalen. UNIZO vindt het positief dat de regularisatievoorwaarden nu gelijk zijn voor de verschillende beroepscategorieën. Maar het is volgens UNIZO niet correct dat heel wat uitgesproken vakopleidingen worden uitgesloten van de maatregel. "Veel van onze zelfstandigen en KMO-bedrijfsleiders hebben dit type opleidingen gevolgd, net als een groot deel van hun personeelsleden. Deze hard werkende mensen weren, is niet alleen discriminerend, maar staat ook haaks op de ambitie om het (hoger) beroepsonderwijs de erkenning en waardering te geven die het al zo lang verdient, maar nog altijd ontbeert", zegt Caroline Deiteren, hoofd van de sociale cel binnen de UNIZO-studiedienst. UNIZO dringt er dan ook op een herziening van de maatregel, waarbij deze opleidingen alsnog mee in aanmerking worden genomen.

Het huidige voorstel komt er in de praktijk op neer dat enkel die studiejaren kunnen worden geregulariseerd die leiden tot een diploma van universitair en niet-universitair hoger onderwijs, plus hoger technisch, zeevaart- of kunstonderwijs met volledig leerplan. Dat betekent dus dat het volledige hoger beroepsonderwijs (bedrijfsorganisatie, hotelmanagement, elektriciteit, mechanica...) uit de boot valt, evenals sterke zevende specialisatiejaren, zoals bijvoorbeeld constructie- en planningstechnieken, hotelbeheer, of banketbakkerij, bloemsierkunst, carrossier- en spuitwerk. Idem dito voor de praktische vakopleidingen bij Syntra. "Zo kom je tot de bizarre situatie dat een bakker of slager zijn één of twee studiejaren niet kan gelijkstellen, terwijl een doctoraatsstudent rechten er zeven kan regulariseren", vat Caroline Deiteren samen. "Het signaal dat de overheid hier mee uitstuurt staat haaks op de maatschappelijke boodschap die we allemaal samen moeten geven: "Dat beroeps- en ondernemersgerichte opleidingen waardevol zijn en net als andere opleidingen tot een goed pensioen kunnen leiden, na een mooie loopbaan."
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be