UNIZO tevreden dat corona-ontslagwet alvast niet retroactief mag worden toegepast: "Maar een verdere bijsturing blijft nodig."

UNIZO reageert tevreden en opgelucht nu ook de Raad van State heeft geoordeeld dat het wetsvoorstel waarbij werknemers in tijdelijke werkloosheid bij ontslag een opzegvergoeding moeten krijgen, niet zomaar retroactief kan worden ingevoerd.

"De toepassing van die wet, met ingang vanaf 1 maart, hing als een zwaard van Damocles boven de hoofden van heel wat kmo-werkgevers die de afgelopen maanden noodgedwongen mensen moesten ontslaan", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Daarom ook hebben we hier van bij aanvang fel tegen geprotesteerd. Het oordeel van de Raad van State, dat trouwens vrij kritisch was over het wetsvoorstel in het algemeen, is voor hen een bevrijding."

Toch beschouwt UNIZO dit slechts als een gedeeltelijke overwinning. "Het wetsvoorstel maakt het in zijn huidige vorm voor veel werkgevers in moeilijkheden nog altijd quasi onbetaalbaar om mensen te ontslaan, ook als ze daartoe door de omstandigheden worden gedwongen", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Deze wet zal er alleen maar toe leiden dat veel werknemers, waarvan nu al vaststaat dat hun werkgever er geen geld of werk meer voor heeft, langer in tijdelijke werkloosheid zullen blijven. Dit is dus gewoon uitstel van het vaak onvermijdelijke."

UNIZO wijst er andermaal op dat werkgevers  in deze moeilijke tijden geen mensen ontslaan voor hun plezier, maar uit noodzaak, om als bedrijf te kunnen overleven. "Wanneer de mogelijkheid blijft bestaan om afscheid te nemen van werknemers in tijdelijke werkloosheid, zonder die verplichte opzegvergoeding, zal dat per saldo veel meer bedrijven en jobs redden, wat voor iedereen beter is."

UNIZO benadrukt zelf mee naar naar manieren te willen zoeken om misbruiken tegen te gaan, in overleg met alle betrokkenen. Maar op een constructieve manier, die werkbaar is voor iedereen. "Daarom nodig ik het parlement uit om het wetsontwerp ter bespreking aan de sociale partners voor te leggen. Een grondige, gedragen bijsturing zal hoe dan ook nodig zijn."

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 02 21 22 678, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona