UNIZO tevreden met kwalificatie ‘van groot openbaar belang’ voor fietssnelwegen

Nu op korte termijn de missing links wegwerken

UNIZO verwelkomt de beslissing van de Vlaamse regering om de fietssnelwegen de kwalificatie ‘van groot openbaar belang’ toe te kennen, op initiatief van de ministers van Mobiliteit (Ben Weyts) en Omgeving (Koen Van den Heuvel). Daardoor kunnen sneller fietsverbindingen worden aangelegd, zelfs in natuurgebieden. Ook de ondernemersorganisatie UNIZO is vragende partij voor een beter netwerk van fietspaden en -snelwegen. Dit biedt namelijk heel wat mogelijkheden om onder meer het woon-werkverkeer te verduurzamen. Goede infrastructuur is daarbij de basis. "We noemen ons het land van de koers. De koers is van ons. Maar als het op fietsinfrastructuur aankomt, raken we momenteel nog niet tot aan de enkels van Nederland en Denemarken", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Ook in het memorandum voor de verkiezingen van 26 mei deed UNIZO reeds de oproep om de fietssnelwegen en het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) verder te realiseren én uit te breiden, onder meer met aanknopingen op bestaande fietspaden en betere verbindingen naar tewerkstellingspolen. In haar speerpunten rond mobiliteit schaarde UNIZO zich bovendien achter de doelstelling van Fietsberaad om 20% van het verkeer tegen 2024 met de fiets te laten gebeuren.

Nu de Vlaamse Regering beslist heeft om de fietssnelwegen de kwalificatie ‘van groot openbaar belang’ te geven roept UNIZO de politici op om dit in de volgende legislatuur in de praktijk te brengen en snel te komen tot een  breder en kwalitatief fietsnetwerk met aangename, veilige en vlotte fietsverbindingen. Het budget hiervoor moet volgens UNIZO verder verhoogd worden. Ook voor andere modi dienen de nodige budgetten te worden voorzien. Even belangrijk voor UNIZO is de snelle totstandkoming van een nationaal mobiliteitspact, waarbij de gewesten hun mobiliteitsplannen op elkaar afstemmen en, bijvoorbeeld, de fietssnelwegen niet stoppen aan de gewestgrenzen. Momenteel ligt het budget voor mobiliteitsinvesteringen op 0,6% van het bbp, maar dit moet opgetrokken naar het Europese gemiddelde van 1%, vindt UNIZO.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be