UNIZO tevreden met mobiliteitbudget: "Voorstel sociale partners wordt omgezet"

UNIZO reageert tevreden op de beslissing van de regering om het mobiliteitsbudget in te voeren, dat op basis van het voorstel van de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd uitgewerkt. "Dit is een belangrijke stap naar het stimuleren van andere vervoersmodi, met als doel de drukte op onze wegen terug te dringen en ons op een meer duurzame manier te verplaatsen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Tegelijk is dit mobiliteitsbudget een redelijk en realistisch instrument. Het systeem wordt pas van toepassing als de werkgever dit in het bedrijf invoert. Daarna is het aan de betrokken werknemers om zelf keuzes te maken, in functie van hun mobiliteitsbehoeften. Mensen uit hun bedrijfswagen lokken is één zaak. Maar ze moeten daarna ook nog vlot op hun werk kunnen geraken. Het mobiliteitsbudget speelt hier correct op in. Om verwarring te vermijden wordt het systeem 'cash for cars', dat eerder werd goedgekeurd, best op het mobiliteitsbudget afgestemd, zodat werkgevers en werknemers duidelijk weten waar ze aan toe zijn."

Zo kunnen werknemers die hun bedrijfswagen inleveren het mobiliteitsbudget, bijvoorbeeld, gebruiken voor de aanschaf van een kleinere, meer milieuvriendelijke wagen. Daarnaast kunnen ze met het budget, al dan niet in combinatie, andere vervoersmodi betalen (een fiets, het openbaar vervoer, een deelwagen, carpooling...). Het restsaldo van hun mobiliteitsbudget (afhankelijk van de wagen waarmee ze nu rijden en de afstand tot het werk) krijgen ze in cash uitbetaald. Het volledige mobiliteitsbudget, inclusief het in cash uitbetaalde restbedrag, genieten een fiscaal (en parafiscaal) gunstregime dat verschilt naargelang het gebruik. Het budget dat besteed wordt aan duurzame vervoersmodi wordt volledig vrijgesteld.

"Verdienste van dit mobiliteitsbudget is dat werknemers over hun verplaatsingsmogelijkheden gaan nadenken. En dat ze daarbij een alternatief krijgen aangereikt, zonder hiervoor financieel of fiscaal te worden afgestraft", besluit Danny Van Assche van UNIZO. "Heel wat werknemers zijn immers zelf ook de files beu." Tegelijk benadrukt UNIZO dat lang niet alle werknemers een redelijk alternatief hebben voor hun bedrijfswagen om zich naar het werk te begeven. Het is dan ook belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen of ze hun bedrijfswagen al dan niet inleveren. En dat ze die dus ook kunnen behouden.

Cash for cars
Het is nu belangrijk om de verschillende systemen goed op elkaar af te stemmen, waarschuwt UNIZO nog. Eerder keurde het parlement het voorstel 'cash for cars' goed, waarbij een werknemer zijn bedrijfswagen volledig inruilt om een cash bedrag in de plaats te krijgen. Beide systemen gaan best tegelijkertijd in en hanteren bij voorkeur gelijkaardige voorwaarden. Anders wordt de toepassing van beide formules verwarrend voor werkgevers en werknemers.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be