UNIZO tevreden nu milieuvergunning Uplace vernietigd is

UPLACE_webUNIZO tevreden nu Raad van State milieuvergunning Uplace vernietigt

De Raad van State heeft vandaag de milieuvergunning voor Uplace, het shoppingcentrum in Machelen, vernietigd. De vernietiging komt er na een procedure die onder meer door UNIZO werd ingeleid. UNIZO reageert tevreden en ziet in de uitspraak een bevestiging van de bezwaren die zij al jaren uit ten aanzien van dit project. “Door te stellen dat de verbintenissen moesten worden uitgevoerd, geeft de Vlaamse regering toe dat ze niet onpartijdig is”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.  

Bekijk hier het filmpje waarin UNIZO Uplace aanklaagt

UNIZO klaagt al sinds 2009 aan dat de Vlaamse regering afspraken maakte in de brownfieldovereenkomst die ze nadien inhoudelijk moest beoordelen in het kader de milieuvergunning. De Vlaamse regering kon bijgevolg niet onpartijdig oordelen.

Daarnaast is UNIZO tegen het geplande shoppingcentrum omdat het een aanslag pleegt op de handelskernen in de ruime omgeving rond Machelen en op de daar gevestigde zelfstandigen. Bovendien zal de komst van zo’n megashoppingcentrum de verkeershinder op de ring rond Brussel alleen maar vergroten. En het zijn net de milderende maatregelen rond mobiliteit die als randvoorwaarden in de brownfieldovereenkomst werden opgenomen.
 

Vlaamse regering tegelijk rechter en partij – Raad van State stuurt milieuvergunning terug naar af

De vernietiging van de milieuvergunning komt er nadat UNIZO eerder in beroep was gegaan tegen de milieu- en de bouwvergunning. Op 30 mei 2012 kreeg Uplace de milieuvergunning van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege als laatste van alle benodigde vergunningen. De Raad van State heeft de milieuvergunning nu vernietigd omdat er milderende maatregelen rond mobiliteit zijn opgenomen in de brownfieldovereenkomst die Uplace en de Vlaamse regering vijf jaar geleden afsloten. Vervolgens nam de Vlaamse regering die milderende maatregelen als randvoorwaarden op in haar milieuvergunning. Maar op die manier deed ze de facto en nu dus ook de juro afstand van haar beoordelingsbevoegdheid. “Door te stellen dat de verbintenissen moesten worden uitgevoerd, geeft de Vlaamse regering toe dat ze niet onpartijdig is”, aldus UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.  “Unizo meent dat het nu tijd is om het Uplace-dossier definitief te begraven.”
 

Perifere shoppingcentra hebben economische én maatschappelijke kostprijs

UNIZO zet haar acties tegen de andere megashoppingcentra (Dockx – het vroeger JUST – en NEO) in de Brusselse periferie intussen verder. De ondernemersorganisatie is vooral tegen die projecten omdat ze de handelskernen verzwakken. Dat blijkt duidelijk uit de ervaring met shoppingcentra die in het verleden al zijn gerealiseerd. “Men heeft bij shoppingcentra enkel oog voor de bijkomende werkgelegenheid op korte termijn. Maar de perverse effecten op de lange termijn worden niet mee in rekening gebracht,“ zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “De inplanting van een perifeer shoppingcentrum leidt tot meer leegstand, verloedering, toenemende onveiligheid, verlies aan werkgelegenheid in de handelskernen en het afbrokkelen van het sociale weefsel.”
 

Brussel mag zich niet stoten aan dezelfde steen

UNIZO dringt erop aan dat de Brusselse regering in het nieuwe regeerakkoord forse investeringen voorziet in het centrum van de stad, om van het centrum van Brussel de belangrijkste shoppingbestemming te maken van Europa. “Wij roepen de Brusselse regering op de budgetten die zij  in deze twee shoppingcentra wil investeren, eerder te investeren in een Brussels kernversterkend beleid” aldus Karel Van Eetvelt nog. “Dat kan door te investeren in de omgeving van de Anspachlaan en de Nieuwstraat of in de overkapping van de ring tussen de Naamsepoort en de Louisalaan. Die overkapping kost 150 miljoen euro, wat goedkoper is dan de 175 miljoen euro die het Brussels gewest in NEO investeert. Het gewest moet daar dus ook kiezen voor een versterking van het centrum, in plaats van de megalomane en achterhaalde perifere shoppingcentra.”