UNIZO tevreden over actualisering reglementering werkloosheid

Ondernemersorganisatie UNIZO reageert tevreden op de actualisatie van de federale werkloosheidsreglementering. “We zijn al langer vragende partij om uit te gaan van competenties in plaats van diploma’s in de zoektocht naar een job voor werkzoekenden”, stelt UNIZO in een reactie.

Volgens UNIZO moeten werkzoekenden die niet langer beschikken over de gepaste competenties, verder gestimuleerd worden om zich bij te scholen. “Bijscholing, herscholing en heroriëntatie zullen meer dan ooit noodzakelijk worden. Dat de regering ervoor kiest om ook de aanwezige competenties en de potentiele ontwikkeling van werkzoekenden mee te nemen, kunnen we enkel toejuichen. De huidige notie passende dienstbetrekking was verouderd, omdat enkel diploma in rekening werd gebracht of de afstand tussen woon- en werkplaats.”

“Bovendien blijkt uit een bevraging dat meer dan de helft van de ondernemers (55%) motivatie de belangrijkste drijfveer vinden voor nieuwe werknemers, gevolgd door ervaring en competenties (30%). Slechts 6% van de ondernemers vindt het hebben van een diploma belangrijk”, besluit UNIZO.