UNIZO tevreden over akkoord banenpact Vlaamse sociale partners

“Ruimer en eenvoudiger banenpact doeltreffender voor KMO-werkgevers.”

UNIZO, reageert positief op het vandaag door de Vlaamse sociale partners afgesloten banenpact. Volgens UNIZO andermaal het bewijs van de daadkracht van die sociale partners. Door het akkoord wordt het banenpact versterkt onder meer inzake een doeltreffender, ruimer en ook voor de KMO-werkgevers, eenvoudiger, transparanter beleid gericht op de diverse doelgroepen op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk zowel voor de betrokken werkzoekenden en werknemers als voor de KMO-werkgevers, benadrukt UNIZO.

UNIZO verwijst onder meer naar de verhoging van de loongrens per kwartaal ter ondersteuning van jongeren .Daardoor kunnen nu alle sectoren er optimaal gebruik van maken. Ook in het kader van de combinatie leren en werken, het zogenoemd duaal leren, zullen werkgevers hier gebruik van kunnen maken. Afgesproken is alle gereserveerde middelen te besteden aan de ondersteuning van de doelgroepen. Vanaf 2017 dient dit te worden aangevuld met de door de overheid beloofde 125 miljoen euro uit het competitiviteitspact. De toekenningscriteria zullen daarenboven gebruikt worden als instapcriteria, zodat jongeren kunnen groeien in hun job.

Voor het stimuleren van langdurig werkzoekenden noemt de organisatie de afspraak voor het aanbieden van een op maat uitgewerkte tijdelijke werkervaring in bedrijven erg belangrijk bij wijze van opstap naar het normaal arbeidscircuit. De in het banenpact voorziene extra ondersteuning voor de betrokken KMO-werkgevers is daarbij voor UNIZO essentieel. Daarom is de daartoe afgesproken aanwervingsstimulans voor de werkgevers belangrijk.

Inzake opleiding en vorming tenslotte gaan de Vlaamse sociale partners akkoord in het voorjaar van 2016 een vormingspact af te sluiten over levenslange en op de loopbaan gerichte vorming en alle bestaande regelingen daartoe sterker op elkaar af te stemmen. Het gaat onder meer over meer opleidingskrediet, opleidingschecks, verlof sociale promotie en betaald educatief verlof.

UNIZO roept de Vlaamse minister van Werk Muyters op samen met de sociale partners nu snel werk te maken van de uitvoering van concrete maatregelen op basis van het vandaag afgesloten banenpact.

Meer over: Jongeren opleiden op werkvloer