UNIZO tevreden over deze ochtend goedgekeurde aanpassing IBO-regels

UNIZO verwelkomt de vanmorgen door de Vlaamse regering goedgekeurde aanpassingen aan de regels voor de Individuele Beroepsopleiding, kortweg IBO. "We moeten deze beproefde formule voor leren op de werkvloer absoluut aantrekkelijk houden."

Zo zullen werkgevers geen volledige forfaitaire maandvergoeding aan de VDAB meer moeten betalen van zodra de IBO-cursist 7 aaneensluitende kalenderdagen afwezig is. In dat geval is voortaan slechts een pro rata vergoeding verschuldigd. Tegelijk werden de IBO-loonschalen geïndexeerd op basis waarvan de door de werkgevers te betalen forfaitaire vergoedingen worden berekend. Een logische correctie, gelet op de overschrijding van de spilindex die net op hetzelfde moment als het invoeren van die schalen van kracht werd. Ook de bijkomende kleine verhoging van de hoogste schaal waarop de IBO-premie (die betaald wordt aan de IBO-cursist) wordt berekend (met circa € 20 netto) kan op de goedkeuring van UNIZO rekenen.

"De Individuele Beroepsopleiding is een beproefde manier om werkzoekenden op maat van de eigen bedrijfsnoden op te leiden en ze vervolgens aan te werven als ideale werknemers", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Een opleidingsformule om te koesteren en te stimuleren dus. Correcte en werkbare spelregels, waaronder een billijk vergoedingssysteem, dat rekening houdt met de opleidingsinspanningen die onze bedrijven leveren, maar dat tegelijk voldoende aantrekkelijk is voor de IBO-ers, vormen daarbij een essentiële sleutel tot succes."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be