UNIZO tevreden over gisteren bereikte akkoord tussen sociale partners: "We kijken nu naar de regering en het parlement voor het snel uitvoeren van de gemaakte afspraken."

UNIZO is tevreden met het akkoord dat gisteren bereikt is tussen de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad over de uitvoering van de akkoorden en afspraken voor de periode 2019-2020. Formeel is er geen IPA, maar de verschillende elementen ervan blijven uiteindelijk toch overeind. Dit is in het voordeel van zowel werkgevers als werknemers. "We kijken nu naar de regering en het parlement om snel de noodzakelijke maatregelen te nemen voor de uitvoering van deze afspraken en - vooral - voor het vastleggen van de loonnorm en welvaartsenveloppe", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

UNIZO wijst op de punten die voor de organisatie en haar leden het belangrijkste zijn: een bindende loonnorm van maximum 1,1% die wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit, een stijging van het quotum van vrijwillige overuren van 100 naar 120 uren en afspraken over sociale vrede. Alle sociale partners hebben bevestigd dat het KB dat de loonnorm vastlegt en de verschillende cao’s die worden afgesloten bindend zijn en gerespecteerd zullen worden.

Er zal nu snel een werkgroep van start gaan om te bestuderen welke voorstellen geformuleerd kunnen worden om de minimumlonen verder te doen stijgen, zonder echter bijkomende kosten te creëren voor de betrokken werkgevers. Dit laatste is noodzakelijk om jobverlies bij deze kwetsbare groepen te vermijden.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be