UNIZO tevreden over negatief Vlaams Neo-advies aan Brussel: "Dit kan de Brusselse regering niet negeren."

"Neo is nefast voor omliggende handelskernen, voor de mobiliteit en het milieu."

UNIZO verneemt met tevredenheid dat de Vlaamse regering een negatief advies heeft overgemaakt aan de Brusselse regering over de inplanting van shoppingcomplex Neo op de Heizel. De mededeling kwam er vanmiddag op de Vlaamse ministerraad. Gezien het om een inplanting met grote impact gaat, op minder dan 20 kilometer van de gewestgrens, was Brussel verplicht om Vlaanderen van de plannen in kennis te stellen. UNIZO vindt het belangrijk dat de Vlaamse regering het Comité voor Kleinhandel (waar onder meer UNIZO deel van uitmaakt) volledig is gevolgd in haar argumenten tegen het shoppingcomplex. Argumenten die overigens grotendeels overeenkomen met die van de departementen Mobiliteit & Openbare Werken en Omgeving. UNIZO rekent er nu op dat de Brusselse regering deze argumenten ter harte zal nemen en alsnog de bouw van Neo zal herzien.

De argumenten van UNIZO tegen een megashoppingcenter als Neo zijn niet nieuw en gelden ook voor andere, gelijkaardige projecten als, bijvoorbeeld, Docks Bruxsel, op een boogscheut daar vandaan. In tijden waarin de winkelleegstand in onze steden en gemeenten alsmaar toeneemt, waarin de mobiliteit, de open ruimte en het milieu onder druk staan en waarin consumenten alsmaar meer online kopen, is het volgens UNIZO-topman Danny Van Assche onverantwoord om nog meer shoppingcentra als Neo in te planten. Neo zal immers nog meer concurrentie betekenen en een leegzuigeffect hebben op de traditionele kernen in de ruime omgeving. Het verkeer van en naar het shoppingcenter zal voor een nog groter verkeersinfarct zorgen, met nog meer CO2-uitstoot. De 'extra' tewerkstelling waarmee de projectontwikkelaars graag zwaaien zal andermaal ten koste gaan van de bestaande tewerkstelling in de winkels in de kernen. Of bestaande winkels zullen, onder druk van de concurrentie verhuizen naar het shoppingcenter.

Alle indicatoren wijzen op het volstrekt achterhaalde en nefaste karakter van megashoppingcentra als Neo. Het shoppinggedeelte van Neo biedt geen enkele meerwaarde voor de ontwikkeling van de handel in de Rand en het Brussels gewest en er is ook geen vraag naar. UNIZO zal zich met alle beschikbare wettelijke middelen blijven verzetten tegen dit misplaatst project.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be