UNIZO tevreden voor de vele winkeliers die maandag mogen herstarten. "Jammer dat marktkramers nog moeten wachten, maar ze hebben nu een perspectief."

UNIZO is tevreden voor de vele winkeliers, ongeacht hun sector of omvang, die vanaf volgende week maandag opnieuw hun zaak mogen openen. "Hier hebben ze lang naar uitgekeken en zich grondig op voorbereid. Het is van groot belang dat ze nu opnieuw omzet kunnen gaan genereren, al zal die nog altijd veel lager liggen dan voor de coronacrisis", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. UNIZO is ook opgelucht dat er een uitzondering is voorzien op de 'één persoon per 10 vierkante meter'-regel voor kleine winkels. "Wat die uitzondering precies inhoudt, moeten we nog van naderbij bekijken, maar we gaan ervan uit dat ze kunnen volstaan met het handhaven van de 1,5 meter afstand-richtlijn, waardoor ook in die winkels de veiligheid gegarandeerd blijft". Minder gelukkig is UNIZO dan weer met de beslissing dat de markten voorlopig nog niet mogen doorgaan. "Maar met de datum van 18 mei in het vooruitzicht hebben onze marktkramers op zijn minst een concreet perspectief."

UNIZO is er gerust in dat de handelaars de nodige veiligheidsmaatregelen correct gaan toepassen. "Ze hebben zich de afgelopen weken grondig kunnen voorbereiden, er is de ervaring die werd opgebouwd in de winkels die al eerder open waren en er is de generieke gids. Onze winkeliers weten dus wat hen te doen staat. Maar om alles veilig te kunnen laten verlopen, rekenen we ook op de consument", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "Afstand houden, op een ander moment terugkeren mocht er toch ergens teveel drukte ontstaan... Als iedereen zijn gezond verstand gebruikt, gaat dat lukken. Ervaringen zoals, bijvoorbeeld, in Nederland stellen ons op dat vlak gerust. We rekenen er uiteraard ook op dat de gemeentebesturen hier de rol gaan opnemen van 'regisseur' voor een vlot verloop op hun grondgebied."

Dat de marktkramers vandaag teleurgesteld zijn, staat buiten kijf, weet ook Danny Van Assche van UNIZO. "We hadden zelf ook veel liever gezien dat de markten vanaf nu maandag al opnieuw hadden mogen plaatsvinden. De marktkramers hebben zich grondig voorbereid en zijn helemaal klaar om veilig te kunnen werken. De latere startdatum heeft dus vooral te maken met de nood om de andere inrichting en opstelling van die markten in de publieke ruimte te kunnen inpassen, met aandacht voor de nodige afstand tussen de kramen, de looprichting, de combinatie met toeloop naar de permanente handelszaken in de omgeving... We rekenen er op dat de lokale overheden de extra tijd die ze krijgen nu volop benutten om hier werkbare antwoorden op te formuleren."

"Essentieel is nu dat er heel snel duidelijkheid komt over alle details van deze fase 1b, zodat de vragen die hierover vandaag en morgen zullen komen ruim op tijd voor iedereen worden uitgeklaard", besluit Danny Van Assche.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 02 21 22 678, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona