UNIZO-topman Danny Van Assche: "Als de federale overheid vandaag geen bijkomende maatregelen neemt, zitten we met een levensgroot probleem voor onze ondernemingen!"

UNIZO dringt er bij de federale regering op aan om nu onmiddellijk - vandaag! - de eerste noodzakelijke bijkomende maatregelen te nemen om onze bedrijven te helpen deze extreem moeilijke periode te overleven. De goedkeuring van een uitgebreid overbruggingsrecht voor zelfstandigen zonet in de kamercommissie sociale zaken, is al een stap in de goede richting, maar er is veel meer nodig. "Zoniet zitten we met een levensgroot probleem voor onze ondernemingen", beklemtoont, Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Systematische toekenning van technische werkloosheid door overmacht, vrijstelling van fiscale en parafiscale bijdragen, een snellere tenlasteneming van zieke werknemers door het RIZIV en dus inkorting van de gewaarborgd loon-periode...  Het zou volstrekt onbegrijpelijk en onverantwoord zijn indien de federale overheid hier vandaag geen knopen doorhakt. Onze bedrijven hebben die steun hier en nu nodig!"

Intussen vangt UNIZO heel wat signalen op van ondernemers wiens bedrijf momenteel stil ligt en die aanbieden om elders te gaan helpen, waar dat nu heel erg nodig is. "Hierbij aansluitend is het volgens ons overigens erg belangrijk dat er een soepel en eenvoudig systeem komt om werknemers die in tijdelijke werkloosheid zijn waar nodig te detacheren naar strategische sectoren die absoluut actief moeten blijven. De voedsel- en levensmiddelenproductie, bijvoorbeeld. Maar ook de productie van medische hulpmiddelen, de gezondheidszorg, dringende herstellingen...", aldus nog Danny Van Assche. "We moeten er alles aan doen om die bedrijven volop operationeel te houden."

Een specifiek probleem is dat van de bijberoepers.  Vermits ze deeltijds werknemer en deeltijds zelfstandige zijn, dreigen ze tussen alle mazen van het net te glippen.  Ook zij moeten een opvangnet hebben via het overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) en/of de werkloosheidsuitkering.

Ten aanzien van de Vlaamse overheid herhaalt UNIZO haar vraag om ook aan bedrijven wiens business is ingestort door de coronacrisis, zoals de eventsector, de toeristische sector, de autocarbedrijven, heel wat logistieke en productiebedrijven... een schaderegeling te voorzien, waarvan de hoogte sectoraal bepaald moet worden.

"Nu de federale volmachtregering Wilmès vanmorgen de eed heeft afgelegd, rekenen we er stellig op dat ze vandaag de meest cruciale bijkomende maatregelen doorvoert", besluit Danny Van Assche.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona