UNIZO-topman Danny Van Assche over zopas gesloten ontwerp van loonakkoord: "Een evenwichtig compromis én het bewijs dat de sociale partners akkoorden kunnen sluiten."

UNIZO is tevreden dat met het vanmorgen bereikte ontwerp van loonakkoord "een belangrijke stap" werd gezet naar sociale vrede voor de komende twee jaar. "Dit is een evenwichtig akkoord, met zowel aandacht voor de noden van onze werkgevers als voor die van hun werknemers", verdedigt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, de bereikte compromistekst, die begin maart zal worden voorgelegd aan de UNIZO-Raad van Bestuur. "Met het ontwerpakkoord respecteren we onverkort de loonnormwet, die levensbelangrijk is voor het concurrentievermogen van onze ondernemingen, terwijl de koopkracht van de werknemers - ook belangrijk voor de binnenlandse consumptie - er op vooruit gaat. Daarbij gaat ook de nodige aandacht naar de minimumlonen, die eveneens met 1,1 procent omhoog gaan."  

Nog een voor UNIZO erg belangrijk element in het bereikte ontwerpakkoord is de afgesproken extra flexibiliteit om het hoofd te kunnen bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt. Zo kan het aantal vrijwillige overuren, in onderling overleg tussen werkgever en werknemer met 20 procent worden opgetrokken, van de huidige 100 naar 120 uur. UNIZO benadrukt verder dat in het huidige ontwerpakkoord elk SWT stelsel (behalve voor de mindervalide werknemers) in 2021 op 60 jaar wordt gezet. “Dit gaat op bepaalde punten zelfs verder dan de arbeidsdeal.", stelt Danny Van Assche.

UNIZO wijst tot slot op het belangrijk engagement van de sociale partners om verder te werken aan het versterken van duurzame mobiliteitsmodi.

"Met deze ontwerptekst tonen de sociale partners dat ze nog altijd in staat zijn akkoorden te sluiten", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be