UNIZO: “Tweede lockdown valt te vermijden. Zet in op handhaving!”

Verschillende stemmen roepen op om een tweede lockdown in te stellen. UNIZO stelt zich vragen bij de afweging die gemaakt wordt. Danny Van Assche: “Waarom een lockdown inroepen als de verstrengde maatregelen er zijn om deze net te vermijden? Laat ons de maatregelen nu ook toepassen en het effect ervan evalueren.” UNIZO roept op om niet overhaast tewerk te gaan en ook nu de effecten af te wachten. De ondernemersorganisatie merkt op dat handhaving van de regels cruciaal is om een nieuwe lockdown te vermijden.

Vorige week kondigde de regering een verstrenging van maatregelen aan om de heropflakkering van COVID-19 tegen te gaan die vrijdag al in werking traden. Ondernemersorganisatie UNIZO wil te allen tijde vermijden dat er een tweede keer dit jaar bedrijven moeten sluiten. “Het effect van de verstrenging is al een noodzakelijk kwaad voor onze economie, maar een nieuwe sluiting zou de absolute genadeslag betekenen voor een groot deel van onze zelfstandige ondernemers”, waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “De rode draad in deze coronacrisis was dat het opvolgen van de maatregelen essentieel is om een daling in het aantal besmettingen te verkrijgen. We doen daarom ook de oproep dat iedereen de maatregelen volgt én dat de regels correct gecontroleerd worden.”

Ook in het verleden bleken verstrengde maatregelen pas de weken erna hun effect te bewijzen. Danny Van Assche: “Hier werd bij de huidige verstrenging ongetwijfeld ook rekening mee gehouden. Laten we dus niet te snel van stapel lopen met een nieuwe lockdown, maar eerst de effecten van de verstrenging afwachten. Enkel zo vermijden we onnodige acties die onze economie en ondernemerschap de nek verder omwringen en tegelijkertijd perken we toch het aantal besmettingen in. Correcte handhaving is hier echter essentieel.”