UNIZO verdedigt zopas ondertekend sociaal akkoord voor aanvullend paritair comité bedienden

UNIZO en de andere sociale partners in het Aanvullende Paritair Comité voor Bedienden (PC 200) ondertekenden deze namiddag een sectorakkoord voor de periode 2019-2020. Een belangrijk akkoord, met impact op zo'n 55.000 bedrijven, goed voor ruim 440.000 bedienden. "Dit is een evenwichtig akkoord, dat we daarom ook graag verdedigen", zegt Koen Cabooter, adviseur sociale zaken en onderhandelaar namens UNIZO. Het akkoord blijft binnen de lijnen van de voorziene maximale marge voor de loonkostenontwikkeling, steevast een belangrijke UNIZO-eis. "We rekenen er op dat met het akkoord de sociale vrede wordt gegarandeerd voor dit en volgend jaar."

Het akkoord voorziet in een verhoging van de sectorale minimumloonschalen en van de reële bruto maandlonen met 1,1 % vanaf 1 september 2019. Uitzondering op dat laatste zijn bedienden in die bedrijven waar ook arbeiders werken met een aanvullend pensioenplan. Deze bedienden krijgen het equivalent van de afgesproken loonsverhoging uitgekeerd onder de vorm van een premie. Die premie kan dan later worden gebruikt om een aanvullende pensioenplan voor de betrokken te creëren, dat gelijkwaardig is aan dat van de arbeiders in hetzelfde bedrijf. Op die manier kan de tegen 2025 verplichte gelijkschakeling van de pensioenregelingen tussen arbeiders en bedienden in éénzelfde bedrijf gerealiseerd worden. Bedienden die nu al van een gelijkaardige pensioenregeling genieten als de arbeiders in hun bedrijf, krijgen net als de meeste andere bedienden de 1,1 % maandelijkse loonsopslag.

Daarnaast komt er een fietsvergoeding van 10 cent per effectief afgelegde km, met een maximum van € 4 per werkdag, vanaf 1 juli 2020. De bestaande regelingen voor tijdskrediet en eindeloopbaanregelingen (SWT en landingsbanen) worden verlengd binnen de actuele context. Het aantal te organiseren opleidingsdagen per voltijds equivalent wordt in een eerste fase opgetrokken van 4 naar 5 per twee jaar, om erna tot 6 te worden opgetrokken. Dit alles binnen een ruime opleidingsdefinitie. Kmo's met minder dan 10 werknemers worden van dit groeipad vrijgesteld. Voor kmo's met 10 tot 20 werknemers volstaat een vertraagd groeipad, met 5 opleidingsdagen als finaliteit.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be