UNIZO verheugd over verdwijnen 5% 'strafheffing' voor KMO's die bedrijfsleider te weinig betalen. "Nu 'ondernemersaftrek' als positieve maatregel realiseren."

Zopas keurde het parlement een wetsvoorstel goed dat komaf maakt met één van de meest controversiële maatregelen uit de hervorming van de vennootschapsbelasting. Vennootschappen worden niet langer dubbel gesanctioneerd indien ze onvoldoende loon (minder dan 45.000 euro) uitkeren aan een bedrijfsleider. “We zijn opgelucht dat een maatregel waar we zo lang tegen gestreden hebben eindelijk verdwijnt” aldus UNIZO. De reden voor de invoering van de maatregel was het tegengaan van de “vervennootschappelijking” door de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting. Initieel was er sprake van 10% sanctie, deze werd op uitdrukkelijke vraag van UNIZO gehalveerd en nu uiteindelijk afgeschaft.

UNIZO is blij dat een negatieve, bestraffende maatregel om eenmanszaken te verhinderen om over te schakelen naar een vennootschap verdwijnt. “We zetten daar nu een positief en stimulerend voorstel tegenover, dat in principe hetzelfde effect moet hebben”, aldus nog UNIZO. “De bedoeling is immers om de fiscale invloed uit de beslissing voor een rechtsvorm te halen”. Zo bepleit UNIZO de invoering van een zogenaamde "ondernemersaftrek" van 20 % van de ondernemerswinst voor zelfstandigen in hoofdberoep, tot een maximum van € 20.000. Of Of anders gezegd: Wie als zelfstandige € 100.000 of minder brutowinst realiseert, kan hiervan 20.000 aftrekken. Elke euro winst daar bovenop blijft in principe volledig aan belastingen onderworpen.

Met deze ondernemersaftrek zet UNIZO in op een gelijk speelveld tussen eenmanszaken en vennootschappen. Uit berekeningen blijkt dat het met deze maatregel pas fiscaal interessant wordt om een vennootschap op te richten vanaf € 75.000 winst, waar dit nu reeds bij € 40.000 winst is. Bovendien verhoogt de aftrek de concurrentiekracht van onze ondernemers tegenover buitenlandse collega’s, wat een extra stimulans betekent voor het ondernemerschap in België.

Lees hier de integrale visienota van UNIZO over de 'ondernemersaftrek'...

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be