UNIZO verontrust over Brusselse stadstol: "Het gewest kan zich niet veroorloven om hier solo slim te spelen!"

UNIZO is verontrust over het vastberaden voornemen van het Brussels gewest om door te zetten met de invoering van een eigen 'stadstol' voor wagens tegen 2022, zonder afstemming met de andere gewesten. "We begrijpen niet dat de Brusselse regering zo'n ingrijpende maatregelen aankondigt, met een enorme impact op de bereikbaarheid van de stad, zonder daarover eerst te overleggen met de ondernemers en hun organisaties", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Het voorgestelde systeem met een vaste tol, plus een kilometerheffing, naast dagpassen en verschillende manieren van traceren... maakt ook een bijzonder complexe indruk. Bovendien vinden we de timing, in volle crisistijd, bijzonder slecht gekozen."

"We begrijpen dat Brussel het autoverkeer op haar grondgebied via de fiscaliteit beter wil sturen", zegt Danny Van Assche van UNIZO. "Maar Brussel is geen eiland. Het is niet redelijk om zo'n heffing in te voeren als daarover geen afspraken zijn gemaakt met de andere gewesten. Voor de Brusselaars zelf wordt de heffing gecompenseerd door de afschaffing van de eenmalige belasting op inverkeersstelling en de jaarlijkse wegenbelasting. Maar dat geldt niet voor de vele pendelaars, leveranciers, dienstverleners en kmo's die, bijvoorbeeld, vanuit Vlaanderen opdrachten komen uitvoeren in Brussel. Zij gaan allemaal extra betalen. En dat gaan ook de Brusselse bedrijven zelf volop voelen, doordat zij minder vlot of enkel duurder bereikbaar worden."

"Dat Brussel zich niet wil laten tegenhouden door Vlaanderen, waar de kilometerheffing voorlopig in de koelkast werd gestopt, kan ik principieel nog volgen", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Maar daar ligt niet de enige knoop in het ganse verhaal. Als je pendelaars via de fiscaliteit wil aansporen om hun mobiliteitsgedrag te veranderen, moet je ook effectief die mogelijkheid bieden, door voldoende, werkbare, alternatieven te voorzien. Zo moet Brussel - vooraf! - extra randparkings aanleggen, met voldoende capaciteit en een vlotte aansluiting op het openbaar vervoer en deelfietsen. Automobilisten moeten van daaruit op een snelle en comfortabele manier het centrum kunnen bereiken. Dat veronderstelt ook de aanleg van degelijke en veilige fietspaden, onder meer vanaf die randparkings, maar ook op heel wat andere plaatsen. Want dan ga je pas écht een gunstig effect krijgen op vlak van verkeersdrukte in de binnenstad. Idem voor wat betreft de capaciteit van het spoor, de MIVB... Je kan pendelaars wel aanmoedigen of - in dit geval - onder druk zetten om het openbaar vervoer te nemen, maar als er geen plaats is... Mensen tegen wil en dank een tol laten betalen, bij gebrek aan alternatieven, waarna ze evengoed in de file blijven staan en er op vlak van leefbaarheid in de stad niets verbetert, helpt niemand vooruit, behalve dan de Brusselse deelstaatkas. Brussel verdient momenteel trouwens ook al veel geld aan, voornamelijk, pendelaars die tot 800 euro per jaar neertellen voor een kaart om op de openbare weg te mogen parkeren. Deze kost komt daar maar weer eens bovenop, voor wie met geen ander vervoersmiddel op zijn bestemming geraakt."

Al deze aandachtspunten maken dat het Brussels gewest zich volgens UNIZO niet kan veroorloven om in dit dossier solo slim te spelen. "Je zit met het spoor, een nationale speler, met De Lijn, de Vlaamse vervoersmaatschappij die ook Brussel aandoet... Aan sommige invalswegen ligt de meest ideale plek voor een randparking misschien deels op Vlaams grondgebied... Er is de noodzakelijke aanleg en aansluiting van fietspaden over de gewestgrenzen heen... Er zal in elk geval nog veel gepraat en vooral overlegd moeten worden", weet Danny Van Assche.

UNIZO vreest ook voor een aanslag op het imago van Brussel bij bezoekers. "Die zullen deze stadstol aanvoelen als 'weggejaagd worden met hun auto', zonder dat daar een aantrekkelijke mix van alternatieve vervoersmodi, zoals in andere grootsteden, tegenover staat. Als zij wegblijven zal dat een nefaste invloed hebben op de horeca, de winkels... kortom de ganse economie in de stad. Terwijl Brussel, net zoals de rest van het land absoluut nood heeft aan een relance. Qua timing kan de boodschap van de Brusselse regering over haar mobiliteitsplannen niet slechter vallen!" Te gek voor woorden vindt UNIZO de dagpas van €20 voor onder meer toeristen  en andere eenmalige bezoekers (zakenlui...) die op tafel zou liggen. "Brussel is geen privaat attractiepark! Het moet een levende stad zijn en blijven, maar op deze manier knijpt de gewestregering haar dood." Nog een ongewenst neveneffect zou de mogelijke verhuis kunnen zijn van een aantal bedrijven die nu belastingen betalen in Brussel, naar de Vlaamse rand, wat het mobiliteitsprobleem enkel zal verplaatsen.

"De enige werkbare manier is overal eenzelfde systeem, in afstemming met alle gewesten en de federal overheid. We herhalen dan ook met aandrang onze oproep om met alle bevoegde regeringen tot een interregionaal mobiliteitsplan te komen ", besluit Danny Van Assche. "Intussen vragen we een dringend overleg met de Brusselse regering over deze stadstol."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be