UNIZO verontwaardigd "Parlement stemt extra stimulans voor consument om kleine facturen niet te betalen"

UNIZO is niet te spreken over de gisteren in de Kamercommissie Economie van het federale parlement gestemde wet die het invorderen van kleine facturen sterk bemoeilijkt. "Vooral kleine ondernemingen zullen hier de dupe van zijn", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Voor hen wordt het in de praktijk niet meer interessant een onbetaalde factuur met een lage waarde in te vorderen. Wat natuurlijk onaanvaardbaar is."
Zo voorziet het goedgekeurde wetsvoorstel onder meer een verplichting om de factuur te sturen binnen 7 dagen, in plaats van de huidige regeling (uiterlijk 15 dagen na de maand waarin de BTW opeisbaar wordt). Dat is haalbaar voor grote(re) ondernemingen, maar niet voor de zelfstandige die na zijn uren nog alle administratie die andere wetgeving hem oplegt, moet voldoen.

Ook worden de kosten die de ondernemer in rekening mag brengen voor de invordering beperkt tot de wettelijke intrest + 10%. Op dit moment betekent dat dus 2,2% op jaarbasis. Dus voor een factuur van 1000 euro, betekent dat 1,8 euro per maand. Daarnaast wordt ook de schadevergoeding die de ondernemer mag aanrekenen beperkt: : tot 40 euro voor een factuur tot 400 euro, tot 10 % van de factuurwaarde op de schijf van 400,01 euro tot 5 000 euro, tot 5% van de factuurwaarde op de schijf van 5 000,01 euro tot 10 000 euro, enzovoort.

"Als een ondernemer hiermee alle invorderingskosten moet betalen (beroep op incasso, deurwaarder, advocaat...) komt hij er natuurlijk niet", weet UNIZO-topman Danny Van Assche. "En al zeker niet indien hij voor die kleinere facturen naar de rechter zou stappen. Uit een eerdere bevraging van UNIZO bleek dat 75% van onze kmo’s nooit naar de rechter stapt voor het invorderen van een factuur. Reden: te duur en het duurt te lang. Slechts 5% gaf aan systematisch naar de rechter te stappen."

Naar de rechter stappen is voor deze facturen dus nauwelijks een optie. "En nu verliezen onze kmo's ook nog hun laatste stok achter de deur: een redelijke invorderingsvergoeding", protesteert Danny Van Assche van UNIZO.

UNIZO dringt er daarom eens temeer op aan om het betalingsbevel uit te breiden naar B2C-relaties. Dat is een procedure die buiten de rechtbank verloopt, snel gaat (30 dagen) en goedkoop is. "Helaas kan die procedure voorlopig enkel gebruik worden tussen ondernemingen onderling."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be