UNIZO verwelkomt bijkomende Vlaamse maatregelen. "Nu nog steun voor wie niet verplicht werd te sluiten"

UNIZO verwelkomt de reeks bijkomende maatregelen die de Vlaamse regering aankondigde om ondernemers te ondersteunen die getroffen worden door de coronacrisis. "De uitbreiding van de sluitingspremie naar alle bedrijven die door de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad moeten sluiten is een heel logische maatregel", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, "Extra belangrijk daarbij is de toekenning per vestiging, met een maximum van vijf vestigingen. UNIZO noemt het essentieel en is dan ook verheugd dat horecazaken die hun verbruikszaal moeten sluiten ook de volledige premie van 4.000 euro behouden wanneer ze een afhaalactiviteit organiseren. Ook goed is dat zelfstandigen in bijberoep nu recht hebben op de premie, als zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep."

Uit een enquête van UNIZO blijkt dat intussen momenteel al de helft van de kmo's wakker ligt van de kosten die op hen afkomen. "De aangekondigde mogelijkheid om via de Vlaamse crisiswaarborg tot 75% van een overbruggingskrediet voor 12 maanden te laten waarborgen zal dan ook welkom zijn bij heel wat ondernemers, die op die manier toch wat extra ademruimte krijgen", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. In het belang van die financiële ademruimte staat UNIZO ook erg positief tegenover de maatregel om de betaling van de roerende voorheffing en de verkeersbelasting voor onder meer autocar- en taxibedrijven uit te stellen, evenals de maatregel van de federale regering waarbij bedrijven uit de event- en toeristische sector reeds betaalde maar niet gerealiseerde prestaties volledig kunnen terugbetalen met vouchers voor een latere datum. Op die manier hoeven deze bedrijven, die nu al in financiële nood zitten niet ineens grote bedragen terug te storten, waardoor ze failliet zouden kunnen gaan. De oproep vanuit de Vlaamse regering ten aanzien van de lokale besturen om waar mogelijk lokale belastingen tijdelijk af te schaffen, is een belangrijk signaal waarvan UNIZO hoopt dat het ruim zal worden opgevolgd.

Nog een positieve Vlaamse maatregel is de inzet van de VDAB om mensen in tijdelijke werkloosheid toe te leiden naar bedrijven waar men arbeidskrachten nodig heeft. "We zijn ook blij dat de Vlaamse regering oren heeft naar onze vraag om een soepel systeem waarbij werknemers in tijdelijke werkloosheidkunnen worden ingezet in cruciale sectoren waar handen tekort zijn, en dit door de VDAB hiertoe alvast een online platform te laten opzetten. Uiteraard is de invoering van zo'n systeem zelf de bevoegdheid van de federale regering", weet Danny Van Assche van UNIZO. "We dringen er dan ook op aan dat de federale regering hier nu snel werk van maakt. Ook het Brusselse Actiris zou in afwachting, net als de VDAB al een gelijkaardig digitaal platform kunnen opzetten."

"De Vlaamse regering toont zich in deze crisis andermaal als de meest daadkrachtige", besluit Danny Van Assche, "Al blijven er ook hier nog een aantal bijkomend te nemen maatregelen over. Met in het bijzonder het steunen van ondernemingen die lijden onder de crisis maar die niet verplicht werden te sluiten. Maar het is vooral de federale regering die ons geduld momenteel danig op de proef stelt. Waar blijven die exra federal maatregelen?"

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona