UNIZO verwelkomt green deal van de Europese Commissie: "Kmo's willen graag meewerken, maar gelijk speelveld is essentieel."

UNIZO verwelkomt de vanmiddag door de Europese Commissie voorgestelde 'Green Deal', het plan voor de strijd tegen de klimaatverandering tot 2050. "We willen een partner zijn in de implementatie ervan, naast meedenken over concrete voorstellen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Het bedrijfsleven, en zeker KMO’s zijn een deel van de oplossing om de klimaatimpact terug te dringen."

"Er is dus wel degelijk een groot draagvlak voor een green deal. En het bedrijfsleven, zeker kleine- en middelgrote bedrijven willen en moeten hier een partner in zijn", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. "Meer zelfs, ze zijn een cruciale partner in dit verhaal.  Maar de klimaat- en energievoorstellen die vervat zitten in de green deal moeten rekening houden met de competitiviteit van onze Europese bedrijven. We kunnen onze bedrijven in Europa geen standaarden opleggen terwijl ze kapot geconcurreerd worden door bedrijven die zich niet aan deze standaarden hoeven te houden. Een gelijk speelveld is essentieel. Europa is dan ook het aangewezen platform om hiervoor het kader te ontwikkelen."

UNIZO is blij met het voorstel van de Europese Commissie om een carbon border adjustment tax in te voeren, waarbij een extra heffing wordt toegepast op de import van producten die niet volgens even strenge milieunormen als de Europese werden geproduceerd. "Op die manier kunnen onze bedrijven de concurrentie blijven aangaan met niet-eu bedrijven", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "Maar de carbon border tax moet wel op een slimme manier worden ingevoerd, met een minimum aan administratieve lasten voor importeurs. Van ons mag de Europese commissie overigens nóg ambitieuzer zijn in haar carbon pricing. Ik verwijs daarbij andermaal naar ons voorstel voor een verbod op gratis retourzendingen bij e-commerce." UNIZO ziet in de Green Deal overigens enkele van haar eigen klimaatvoorstellen terugkeren, waaronder de herziening van belastingvrijstellingen voor brandstoffen in de luchtvaart.

De oprichting van het transitiefonds om de energietransitie in de lidstaten mee te financieren is volgens UNIZO van enorm belang. "We rekenen er op dat er voldoende middelen vanuit transitiefonds naar België en Vlaanderen vloeien", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. Ook het engagement van de Europese Commissie om een ruim netwerk van laadpalen uit te rollen kan op de volle steun van UNIZO rekenen. "Want alleen op die manier wordt elektrisch rijden op grote schaal écht een realistisch alternatief." UNIZO vraag overigens aan de Europese Commissie om de de druk hoog te houden voor de invoering van een slimme kilometerheffing.

UNIZO betreurt intussen het gebrek aan ambitie om een groot EU energienetwerk te creëren en om de mogelijkheden van zon- en wind energie in bepaalde lidstaten niet rechtstreeks te benutten.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be