UNIZO verwelkomt initiatief Economieminister Peeters voor betere bescherming KMO's in B-to-B-relatie

"Leveranciers onder druk zetten om retroactief kortingen toe te kennen die nooit zijn afgesproken, op facturen die al zijn afgehandeld, kan absoluut niet", zegt Danny van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Hij reageert daarmee op het nieuws over Bpost, dat in een mail aan haar leveranciers vraagt om 2 % terug te storten van de in 2017 aan haar gefactureerde bedragen. "Maar dit is zeker geen alleenstaand geval."
 
"Hoewel dit soort kortingen wettelijk gezien niet afdwingbaar zijn, komen ze erg intimiderend over ten aanzien van vooral kleinere leveranciers", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder.  "KMO-leveranciers durven of kunnen vaak niet anders dan zich te schikken naar de eisen van hun - veel grotere - klanten, omwille van de onevenwichtige machtsverhouding." Dat onevenwicht leidt volgens UNIZO-onderzoek tot heel wat 'ongeoorloofde handelspraktijken en bedingen', zoals het eenzijdig aanpassen van de prijsvoorwaarden of het door de klant opleggen van buitensporig lange betalingstermijnen (bijvoorbeeld 90 dagen en meer vanaf factuurdatum), waardoor KMO-leveranciers zelf in liquiditeits- en betalingsproblemen komen.
 
"We verwelkomen dan ook het initiatief van minister van Economie Kris Peeters om tot een betere wettelijke bescherming te komen van ondernemers in B-to-B-relaties met (te) machtige zakenrelaties. We dringen hier vanuit UNIZO al geruime tijd op aan en werken hier graag actief aan mee", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO.
 
Ondernemers met klachten over oneerlijke handelspraktijken of ongeoorloofde bedingen in hun relaties met andere bedrijven kunnen die melden bij de UNIZO Ondernemerslijn: 0800 20 750, ondernemerslijn@unizo.be.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be