UNIZO verwelkomt initiatief Energieminister om ook innovatieve kmo's te laten putten uit het energietransitiefonds

UNIZO reageert positief op de door federaal Energieminister Tinne Van der Straete (Groen) bekendgemaakte criteria voor steun vanuit het energietransitiefonds. Daardoor krijgen voortaan ook innovatieve kmo's in de energiesector toegang tot financiële steun uit het fonds, waardoor beloftevolle projecten een ernstige kans krijgen, die anders voortijdig zouden uitdoven door geldgebrek.

"Vernieuwende, duurzame energie-oplossingen realiseren en op de markt brengen kost vaak erg veel geld", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Nog los van de ontwikkeling zelf zijn er de kosten voor de innovatie-adviesdiensten, voor het valideren en verdedigen van octrooien... Het is daarom goed dat kmo's met straffe ideeën en know how voor een ecologische energietransitie nu toegang krijgen tot extra middelen."

Erg belangrijk daarbij is volgens UNIZO ook de specifiek op kmo's gerichte communicatiecampagne, die de bedrijven de toegang wijst tot de beschikbare ondersteuningsmiddelen. "Heel wat subsidiemechanismen missen immers hun doel doordat kmo's de weg ernaar toe niet vinden, of omdat ze bij voorbaat denken er toch niet voor in aanmerking te komen", weet Danny Van Assche van UNIZO. "Vanuit UNIZO gaan we de communicatie over het energietransitiefonds en hoe middelen aan te vragen verder versterken."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be