UNIZO verwelkomt vandaag in werking tredende wet voor kortere wettelijke betalingstermijn, "maar er moeten nog 30 extra dagen af!"

UNIZO spreekt van "een belangrijke stap vooruit" nu vandaag - eindelijk - de wetswijziging in werking treedt die de betalingstermijnen inkort in B-to-B-transacties tussen kmo-leveranciers en grote bedrijven-afnemers. Zelf vecht UNIZO al jaren voor een striktere wetgeving op vlak van betalingstermijnen, zeker ook ter bescherming van kmo-leveranciers die in de onderhandelingen daarover met hun grote klanten vaak heel zwak staan. "Dit is een broodnodige eerste stap, maar we zijn er nog niet", vat Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, de stand van zaken samen.

De wet werd al gestemd op 28 mei 2019, maar de publicatie in het Belgisch Staatsblad liet op zich wachten tot 29 oktober waardoor de wet, gelet op de voorziene overgangstermijn van zes maanden, pas vandaag effectief van kracht wordt. Heel concreet verbiedt de wet om betalingstermijnen van meer dan 60 dagen af te spreken. De zogenaamde 'verificatietermijn' die in veel contracten wordt voorzien, waarin de klant de factuur controleert, wordt beperkt tot hooguit 30 dagen. Slotsom: de maximale betalingstermijn, inclusief verificatieperiode mag nooit meer boven de 90 dagen uitkomen.

"Deze wet is zeker een opsteker voor veel van onze kmo's die grote bedrijven als klanten hebben", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Nu gebruiken grote, vaak multinationale afnemers dikwijls hun machtsoverwicht om bij hun kmo-leveranciers onredelijk lange betalingstermijnen af te dwingen. Wat enorm zwaar weegt op de financiële situatie van die kmo's. Dat deze wet hier nu paal en perk aan stelt, is dan ook een bijzonder goede zaak."

Toch gaat de wet voor UNIZO nog niet ver genoeg. "Een betalingstermijn van 90 dagen, inclusief verificatietermijn, is nog altijd te lang", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO. "We bepleiten al lang dat een maximum betalingstermjn van 30 dagen de wettelijke norm wordt. In elk geval zou de absolute limiet in contracten naar 60 dagen - alles inbegrepen, dus ook de verificatieperiode - moeten zakken."

UNIZO blijft intussen zowel op nationaal als op Europees niveau verder druk uitoefenen voor een maximale wettelijke betalingstermijn van 30 dagen, waarbij ook alle achterpoortjes worden dichtgetimmerd. Zo moet ook een eventueel PO-nummer voor facturatie tijdig worden aangeleverd, moeten contractuele afspraken over de ontvangstdatum van de factuur worden verboden en moeten interesten en forfaitaire schadevergoedingen automatisch verschuldigd worden bij laattijdige betaling. "Zeker in deze coronatijden en in de ongetwijfeld moeilijke periode daarna is op tijd betaald worden belangrijker dan ooit voor de overlevingskansen van onze kmo's", besluit Danny Van Assche.

UNIZO verwacht in dit verband veel van het op 20 februari van dit jaar ingediende wetsvoorstel, dat momenteel voor advies voorligt in, onder meer, de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's. Daarin wordt, onder meer, heel expliciet een all in-termijn van 60 dagen vooropgesteld, dus met inbegrip van een eventuele verificatieperiode.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona