UNIZO verwelkomt wegwerken belastingonderscheid op "woning van de firma"

UNIZO reageert tevreden op de beslissing minister van Financiën Van Overtveldt, om het onderscheid te schrappen tussen zaakvoerders met een eenmanszaak en bedrijfsleiders van een vennootschap die een gratis woning ter beschikking krijgen van de firma. Net zoals bij een bedrijfswagen wordt zo'n woning in de personenbelasting belast als 'voordeel alle aard.' Daarbij besliste de regering Di Rupo destijds echter om zaakvoerders met een vennootschap hiervoor 3,8 keer zoveel belastingen aan te rekenen als zelfstandigen met een eenmanszaak. UNIZO heeft zich altijd al tegen deze flagrante inbreuk op het gelijkheidsprincipe verzet en verwelkomt dan ook het initiatief van minister Van Overtveldt om dit onderscheid nu definitief te schrappen.

"Hiermee wordt niet alleen het gelijkheidsprincipe in ere hersteld, het biedt ook enig soelaas aan ondernemers die de afgelopen jaren sowieso al heel wat extra lasten uit de voorgaan de regeerperiode hebben moeten slikken", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, "Gestegen voordeel alle aard op bedrijfswagens, de liquidatiebonus, de verhoging van de roerende voorheffing op naar 30 %..."

UNIZO vraagt de minister om te bekijken of de afschaffing niet retroractief kan worden doorgevoerd, waarbij het teveel aan geïnde personenbelastingen op de 'bedrijfswoning' van ondernemers met een vennootschap zou worden teruggestort.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be