UNIZO verzet zich tegen automatisch recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor ouders met schoolkinderen in quarantaine

UNIZO is niet te spreken over het door de Vivaldi-partijen ingediend wetsvoorstel dat een automatisch recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht toekent aan ouders van minderjarige kinderen bij quaranainemaatregelen van de school. "We hebben alle begrip voor de moeilijke situatie van ouders met kinderen die niet naar school kunnen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuuder van UNIZO, "Maar het valt niet uit te sluiten dat de komende maanden duizenden schoolkinderen in quarantaine zullen moeten in diverse scholen. Wanneer al die ouders straks zomaar tijdelijke werkloosheid opnemen, zal dat veel van onze kmo's, die het nu al moeilijk hebben, in nog meer problemen brengen."

UNIZO verwijst ook naar de beslissing van minister van Werk en Economie Nathalie Muylle om nu al de mogelijkheid van tijdelijke werkloosheid te voorzien voor ouders in dit soort situaties. Waar dat tenminste praktisch haalbaar is en zonder automatisch recht. "Waarom dat dan nog in een arbitrair kader wilen gieten?", vraagt Danny Van Assche zich af. Net dat onbetwistbaar en veralgemeend recht, waarbij de werkgever buiten spel wordt gezet, zit UNIZO dwars. Bovendien wijst UNIZO op de mogelijkheid van telewerk, wat zeker bij iets oudere kinderen moet kunnen.

"Wat ons betreft, moet er op zijn minst een bijsturing het wetsvoorstel komen", aldus Danny Van Assche, "Daarbij moet ook de werkgever inspraak krijgen." UNIZO plant nu zo snel mogelijk een overleg met de indieners van het wetsvoorstel om de nodige aanpassingen te bekomen, nog voor de voorziene tweede lezing in de commissie, waarna het wellicht volgende week in de plenaire wordt gestemd.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be