UNIZO: "Vlaamse regering, draag overlegcoördinatie over Uplace-alternatief over aan de provincie"

Na de vernietiging van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor Uplace door de Raad van State is het aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant om, in overleg met de stakeholders, een nieuw voorstel van invulling uit te werken voor de site. Dat is althans het voorstel dat UNIZO lanceert. "De Vlaamse regering heeft nu de mogelijkheid om haar bevoegdheden op dit vlak te delegeren naar een ander bestuursniveau. Volgens ons is de provincie het best geplaatst om die rol op zich te nemen", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "We stuurden hierover intussen een brief naar gouverneur Lode De Witte en de leden van de Bestendige Deputatie."

Het provinciebestuur van Vlaams-Brabant kent het dossier, staat dichter bij het terrein dan het Vlaamse niveau en heeft zelf ook alle belang bij een evenwichtige oplossing die goed is voor de omgeving, argumenteert UNIZO. Tegelijk staat de provincie boven het gemeentelijke niveau en is ze dus ideaal geplaatst om via overleg met in de eerste plaats Machelen en Vilvoorde, plus alle andere stakeholders, tot een 'regiocontract' te komen. "De impact van dit dossier op de ruime omgeving is veel te groot om de gemeentelijke autonomie hier vrij spel te geven", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "We rekenen er op dat ook de Vlaamse regering dit beseft."

UNIZO herhaalt dat het nu definitief gedaan moet zijn met het lanceren van cosmetische varianten op Uplace. "Vergeet dat project", aldus nog Danny Van Assche, "Een KMO-zone, al dan niet in combinatie met woongebied, een nieuw ziekenhuis nabij het station, een stukje groene zone... Er zijn heel wat mogelijkheden bespreekbaar. Zolang ze maar economisch en maatschappelijk waardevol zijn, zonder de omgeving en mobiliteit te verstoren."

UNIZO wil actief deelnemen aan het overleg over de invulling van de site, als vertegenwoordiger van de ondernemers in de onmiddellijke en ruimere omgeving.

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be