UNIZO vol onbegrip over 'blind doorvoeren' onbelast bijverdienen

Bijsturen vennootschapsbelasting wél positief

UNIZO reageert erg teleurgesteld op de beslissing van de federale regering om het systeem van 6000 euro onbelast bijverdienen blind in werking te laten treden. De aanpassingen zijn miniem. De regering legt alle adviezen en oprechte bezorgdheden naast zich neer. "We hebben heel concreet uitgelegd hoe dit zal leiden tot oneerlijke concurrentie met zelfstandigen en kleine ondernemingen in tal van sectoren", zegt Johan Bortier, waarnemend gedelegeerd bestuurder van UNIZO. UNIZO is wel positief over de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Het systeem van onbelast bijverdienen kan niet alleen gebruikt worden door wie al 4/5de werkt en is niet beperkt tot de zogenaamde lijst van activiteiten. Wie via een erkend platform werkt, moet zich niet aan deze beperkingen houden en kan tot 6000 euro onbelast verdienen, zonder rekening te moeten houden met de grens van 500 euro per maand. "De regering onderschat welke oneerlijke concurrentie dit betekent voor schilders, elektriciens, loodgieters, tuinonderhouders, taxichauffeurs, traiteurs, fitnesscentra, IT-consultants, enzomeer", benadrukt Johan Bortier.

UNIZO is wel positief over de hervorming van de vennootschapsbelasting, en meer bepaald ook over de bijsturing van de minimale vergoeding bij groepsvennootschappen. Oorspronkelijk was bepaald dat elke vennootschap minimaal 45.000 euro moest uitkeren (of de helft van de winst voor belastingen), ook indien een ondernemer meerdere vennootschappen heeft. Op vraag van UNIZO was die vereiste al beperkt tot 75.000 euro bij groepsvennootschappen. Maar er was een wereldvreemde voorwaarde aan gekoppeld, namelijk dat die grens van 75.000 euro enkel gold bij vennootschappen met één en dezelfde bedrijfsleider. Dat wordt op vraag van UNIZO nu gelukkig aangepast: het bedrag van 75.000 euro is van toepassing bij groepsvennootschappen waarbij de meerderheid van de bedrijfsleiders dezelfde zijn. Dit is een essentiële verbetering voor de familiale ondernemers, aldus UNIZO. "We kunnen nu tevreden zijn over de hervorming van de vennootschapsbelasting met een tarief van 20 % voor de KMO’s."
 
Info: UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be