UNIZO volhardt en wint met charter sociale inspectiediensten, na jaren onderhandeling en overleg

Het maakte al in 2011 deel uit van het UNIZO-actieplan voor 'een nieuw partnership met de sociale inspectiediensten', en vandaag is het officieel een feit: het federaal charter voor een betere relatie en wisselwerking tussen sociale inspectiediensten en KMO's werd vanmiddag plechtig ondertekend door onder meer UNIZO-gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche, staatssecretaris voor sociale fraudebestrijding Philippe De Backer, KMO-minister Denis Ducarme, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en Economieminister Kris Peeters, naast de administrateurs-generaal van de betrokken inspectiediensten: Koen Snyders (RSZ), Anne Vanderstappen (RSVZ), Jan Vanthuyne (FOD WASO), Georges Carlens (RVA) en Jo De Cock (RIZIV), plus andere belangrijke stakeholders, zoals de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD).
 
"Dit charter moet de verstandhouding tussen onze ondernemers en de inspectiediensten aanzienlijk verbeteren", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Een controle kan zeker voor een kleine KMO zonder eigen HR-departement behoorlijk intimiderend overkomen. Van de inspectiediensten verwachten we dat ze ondernemers waar nodig eerder begeleiden en adviseren om zich in regel te stellen dan al meteen te bestraffen. Echt zware of herhaaldelijke inbreuken moeten uiteraard aangepakt worden. Niemand wil oneerlijke concurrentie."
 
In het vandaag ondertekende charter is, onder meer, die adviserende rol van de inspecteurs, met respect voor de gecontroleerde ondernemers, opgenomen. Daarnaast voorziet het charter dat de inspecteurs zich niet enkel correct legitimeren, maar ook contactgegevens nalaten, dat ze binnen de marges van hun wettelijk bevoegdheid regularisaties beogen, dat controles zoveel mogelijk gebundeld worden, dat ze zo eenvormig mogelijk verlopen en dat controles prioritair worden toegespitst op zware overtredingen... De ondernemers van hun kant engageren zich tot het correct verlenen van hun medewerking aan de controlers, in open en respectvol overleg met de bevoegde controlediensten. "Hiermee zetten we belangrijke stappen vooruit", aldus nog Danny Van Assche van UNIZO, "Een mooi resultaat van jarenlange onderhandelingen, waarmee we op het terrein aan de slag gaan en waarvan we het effect binnen afzienbare tijd zullen evalueren."
 
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be