UNIZO VRAAG & ANTWOORD: Kan je een offerte, eenmaal uitgeschreven, nog terugtrekken?

PrijsofferteJe bent ondernemer en je schreef een offerte uit. Maar sindsdien zijn je productiekosten (energie- en grondstofprijzen...) demate gestegen dat je er niets meer aan verdient, of zelfs verlies dreigt te lijden. Kan je die offerte nog terugtrekken? En maakt het uit of de klant al geantwoord heeft of niet?

Van zodra de klant de offerte heeft ontvangen, kan je die in principe niet meer intrekken. Een offerte wordt juridisch immers gezien als een bindend document. De offerte zelf zal in de meeste gevallen vermelden hoe lang ze geldig blijft. Die termijn moet je respecteren, wat dus betekent dat je de offerte tijdens die termijn niet meer kan intrekken. Alleen wanneer de klant de offerte binnen die termijn niet heeft aanvaard, mag je ze nog intrekken. Heb je geen geldigheidsduur vermeld op de offerte? Dan moet je een ‘redelijke’ termijn voorzien. Hoeveel die bedraagt hangt af van geval tot geval. Een offerte intrekken na 2 dagen doe je in dat geval dus best niet.