UNIZO vraagt en krijgt extra steunmaatregelen in deze coronatijden

UNIZO vond de bestaande coronasteunmaatregelen die de regering op 6 maart goedkeurde gezien de situatie onvoldoende en vroeg extra steun. De Vlaamse regering keurde daarnet volgende maatregelen goed, mede dankzij de inspanningen van UNIZO: 

Hinderpremie mogelijk

Net als bij hinder door openbare werken, is er nu een premie voor ondernemingen en zelfstandigen (in het Vlaams Gewest) die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren.  De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Alles over de corona hinderpremie

Crisiswaarborg

De regering trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.  Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.

Meer weten over de crisiswaarborg

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Bankenoverleg

De Vlaamse regering heeft formeel aan Febelfin gevraagd om naar een nieuw bankenoverleg te organiseren (cfr 2009). Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen.  De banken zullen ook een contactpunt voor de ondernemingen opzetten.

Schaderegeling

De regering werkt een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector.  Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

Dit waren de voorstellen van UNIZO aan de verschillende regeringen: 

  • De toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet verder worden versoepeld en vereenvoudigd. Alle ondernemingen die een negatieve impact ondervinden van de Coronacrisis en daardoor hun personeel geheel of gedeeltelijk niet verder kunnen tewerkstellen, moeten beroep kunnen doen op overmacht.
  • Het inkomensverlies van de werknemers en van de ondernemer als zelfstandige wordt wel beperkt opgevangen, maar ondertussen lopen de kosten, de huurlasten en de afbetalingen gewoon door. UNIZO vraagt dan ook dat zo snel als mogelijk steunmaatregelen worden ingevoerd om de getroffen ondernemers financieel te ondersteunen. Dit kan in de vorm van een rampenfonds.
  • Alle (lokale) belastingen op ondernemingsactiviteiten moeten tijdelijk worden opgeschort.
  • Een crisiswaarborg moet ervoor zorgen dat ondernemers die niet in staat zijn hun schulden af te lossen, of hun schulden snel zien oplopen, vlot gefinancierd worden door de banken.
  • We zijn voorstander van het voorstel van minister De Block om een vrijstelling van bijdragen te voorzien in de getroffen sectoren.
  • Alle ondernemers die hun activiteiten moeten stopzetten of substantieel moeten reduceren, moeten toegang krijgen tot het overbruggingsrecht.
  • Werknemers waarvan vermoed wordt dat ze ziek zijn of waarvan vermoed wordt dat ze het virus hebben en anderen zouden kunnen besmetten, krijgen in veel gevallen een attest van arbeidsongeschiktheid van hun arts. De werkgever moet dan gewaarborgd loon betalen. Dit kan niet wanneer de werknemer niet arbeidsongeschikt is. UNIZO wil dat aan deze praktijk een halt wordt toegeroepen.
  • Sommige werkgevers worden geconfronteerd met veel zieke werknemers in hun bedrijf. Als zij al die mensen een gewaarborgd loon moeten betalen, is dat niet financieel houdbaar. UNIZO wil daarom dat de werknemers in dat geval een RIZIV-uitkering zouden krijgen in plaats van gewaarborgd loon door de werkgever.

Lees ook ons persbericht hierover.

Vind hier alle steunmaatregelen terug

Meer over: Corona
Thema: Actueel