UNIZO vraagt extra middelen voor Flanders Investment and Trade: "Gunstige resultaten Exportbarometer bewijzen terugverdieneffect ondersteuning FIT"

Het gaat goed met onze exporterende bedrijven, blijkt uit de zopas gepubliceerde Exportbarometer van Flanders Investment & Trade (FIT). Maar ondanks deze gunstige cijfers blijft de drempelvrees om te exporteren nog bij veel KMO's te groot. "Onze KMO's zouden nog veel meer kunnen exporteren als ze daartoe extra ondersteuning zouden krijgen", zegt Danny Van Assche gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Daarom vraagt UNIZO in haar memorandum voor de verkiezingen van 2019 dat Vlaanderen meer middelen vrijmaakt om de werking van FIT verder uit te bouwen.

Om exporterende KMO's maximaal te kunnen ondersteunen, moet FIT over een zo sterk mogelijk netwerk kunnen beschikken in binnen- en buitenland. Die uitbouw kost echter geld, terwijl het huidige werkings- en subsidiebudget van FIT slechts 52 miljoen euro (of amper 0,12 % van de totale Vlaamse begroting bedraagt, stelt UNIZO vast. Te weinig om optimaal in de nodige ondersteuning van KMO's te kunnen voorzien, waardoor die kansen missen.  UNIZO pleit dan ook voor een aanzienlijke verhoging van de werkingsmiddelen voor FIT tijdens de komende regeerperiode. Dit temeer omdat het gros van onze bedrijven KMO's zijn die zich geen eigen expats kunnen veroorloven. Het netwerk en de ondersteuning van FIT zijn voor hen cruciaal.

Studies van zowel het International Trade Centre als de KULeuven tonen terdege aan dat een investering in een exportbevorderende instantie (zoals FIT) heel wat return on investment genereert. In de studie van het International Trade Centre is zelfs sprake van een return van 87 US dollars voor elke dollar die in dergelijke instantie wordt geïnvesteerd.

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be