UNIZO: "Vrees voor misbruik 'medische overmacht' om mensen goedkoop te ontslaan is onterecht"

UNIZO betreurt de beeldvorming alsof werkgevers massaal langdurig zieken zouden ontslaan. "Het tussen de sociale partners gesloten akkoord heeft net tot doel meer langdurig zieke mensen betere kansen op hertewerkstelling te geven", beklemtoont UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. "Een beeld creëren alsof werkgevers deze mensen zomaar zouden ontslaan, strookt absoluut niet met de realiteit." Als de arbeidsgeneesheer echter vaststelt dat een arbeidsongeschikte werknemer nooit meer zal terugkeren naar het bedrijf, is het voor iedereen beter dat daar duidelijkheid over is, aldus nog UNIZO, in een reactie op de vanmorgen geuite vrees van de vakbonden.

Vanaf 1 januari treedt het nieuwe plan in voege voor de re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer. Het plan, inclusief de regeling ‘medische overmacht’, kwam er op vraag van zowel werknemers- als werkgeversorganisaties, die hierover een akkoord sloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR). Bedoeling is zoveel mogelijk langdurig zieken opnieuw aan de slag te krijgen in het bedrijf van hun werkgever, indien nodig door tijdelijk in aangepaste uurroosters te voorzien, de werkplek aan te passen, of nieuwe functie binnen het bedrijf toe te kennen. Pas wanneer blijkt dat een langdurig zieke op geen enkele manier meer terug aan de slag kan bij zijn werkgever, kan ‘ontslag wegens medische overmacht’, zonder opzeggingsvergoeding, worden ingeroepen. Het is echter de arbeidsgeneesheer – en niet de werkgever – die objectief en onafhankelijk over die onherroepelijke arbeidsongeschiktheid beslist.
 
Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be

Thema: Personeel