UNIZO waarschuwt beleidsmakers om bij toekenning extra steun geen nieuwe 'vergeten sectoren' te creëren

Het overlegcomité heeft gisteren zware beslissingen genomen om de sanitaire crisis onder controle te krijgen.  Het moet gezegd, de federale en de regionale regeringen hebben daarnaast ook een stevige batterij aan compenserende maatregelen klaargezet.  "Maar", merkt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO op, "De meeste van deze maatregelen zijn geheel gefocust op de horeca, terwijl de impact van de huidige maatregelen verder gaat dan dat. Ook andere sectoren worden, eens temeer, geraakt en dus moeten zij eveneens voor dezelfde maatregelen als de horeca in aanmerking komen. We mogen hier niet opnieuw 'vergeten sectoren' creëren."

Zo vraagt UNIZO zich, om te beginnen, af hoe ruim, of hoe eng, de sector 'horeca' wordt omschreven, in functie van de aangekondigde steunmaatregelen. "Het is belangrijk dat ook feestzalen en traiteurs hier in worden meegenomen", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "Deze groep heeft nog maar sinds kort groen licht gekregen om opnieuw feesten te organiseren en moet nu al opnieuw, na minder dan een maand, de deuren sluiten."

Daarnaast vraagt UNIZO extra aandacht én ondersteuning voor sectoren die formeel weliswaar niet volledig moeten sluiten, maar die eveneens in het vizier van het overlegcomité zijn gekomen, zoals de events, waarvan de protocols worden herbekeken, wat in de praktijk zal neerkomen op een verstrenging (nog minder publiek) en de kermissen. Kleine kermissen blijven in theorie mogelijk, maar lokale besturen annuleren ze bijna overal.

En dan zijn er nog de toeleveranciers van al deze sectoren, waarover gisteren niet werd gesproken, maar die net zo goed in de klappen delen: leveranciers van voeding en dranken, van allerlei producten en diensten die samenhangen wat met trouw- en andere feesten, fotografen, dj's, wedding planners en andere organisatoren, animatoren, stylisten, verhuurders van materialen... "Veel van deze bedrijven liggen door de getroffen maatregelen eveneens plat", brengt Danny Van Assche onder de aandacht.

Tot slot richt UNIZO de schijnwerpers op die sectoren die, los van de gisteren genomen maatregelen, al een half jaar in extra zwaar weer zitten en nog niet of nauwelijks kansen hebben gekregen om zelfs maar een beetje op adem te komen. "Naast de al eerder genoemde eventsector verwijs ik hier in het bijzonder naar de toeristische sector, de reisbureaus en reisagenten, de hotels, het luchthavenvervoer...", overloopt Danny Van Assche de lijst van sectoren die zich al langer dan vandaag 'vergeten' voelen.

"Vanuit UNIZO hebben we intussen de bevoegde federale en Vlaamse ministers op het hart gedrukt om al deze sectoren uit de vergeethoek te  halen en hen alle steun te bieden die ze nodig hebben om deze crisis door te komen", gaat Danny Van Assche verder. "Tegelijk mogen er bij de maatregelen van gisteren geen nieuwe vergeten sectoren worden gecreëerd, die wel de impact voelen van de verstrenging, maar er niet voor worden gecompenseerd. Ook die boodschap hebben we vandaag overgemaakt aan de beleidsmakers."

UNIZO engageert zich om, in nauwe samenwerking met haar aangesloten sectorfederaties, alles in het werk te stellen opdat niemand door de beleidsmakers uit het oog wordt verloren.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22 37 51 – E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona