UNIZO wil problemen met bermuda- en renteswaps aanpakken

De afgelopen jaren hadden heel wat KMO’s het moeilijk om krediet op langere termijn met een vaste rente te verkrijgen. Daardoor werden ondernemingen gedwongen om kortlopende kredieten tegen een variabele rente te aanvaarden voor hun financieringsbehoefte op lange termijn. Met alle problemen van dien. Zo legden heel wat banken bij de hernieuwing van zo’n kortlopend krediet hun eisen op. Wie daar niet mee instemde, kreeg geen nieuw krediet.

Op die kortlopende kredieten werd vaak een variabele rente gezet. Die durft wel eens te stijgen en dus liep de rendementsberekening voor de investering bij heel wat ondernemers mis. Sinds 2007 hebben verschillende grootbanken daarom aangeboden om de stijging van de rente op het kortlopende krediet in te dekken door de zogenaamde renteswap. Door die renteswap wordt de variabele rente - die de ondernemer aan de bank moet betalen - door de bank terugbetaald in ruil voor het betalen van een vaste rente door de ondernemer, uiteraard aangevuld met de nodige kosten en winstmarge voor de bank. Soms werden die renteswaps daarenboven specifiek gestructureerd, bijvoorbeeld door opties te voorzien in functie van renteparameters. Deze swaps werden ook aangeboden in allerlei vormen ( Bermudaswap, Bermudan Callable swap, …).

Verschillende ondernemers melden dat die swaps totaal onverwachte gevolgen hebben, waarvoor de bank hen niet waarschuwde. Door de aanhoudende rentedaling werden de renteswaps nefaste producten. Omdat de swaps voor lange periodes moesten worden aangegaan, kan de ondernemer ze niet stopzetten of van de hand doen, tenzij hij zeer hoge opzeg- en afwikkelkosten ophoest. Bovendien blijkt dat de bank voorheen verleende zekerheden blijft aanhouden of soms bijkomende zekerheden eist ter dekking van de ‘negatieve marktwaarde’ van de swaps. Op het moment dat de ondernemers hun krediet wilden hernieuwen, of de swap wilden stopzetten, werden zij geconfronteerd met allerlei voorwaarden waarvan zij niet op de hoogte zouden zijn geweest op het moment dat de swapcontracten gesloten werden. Terwijl de bank met een heel korte opzegtermijn zomaar een einde kon maken aan de swap.

Ook in verschillende buurlanden hebben ondernemers massaal melding gedaan van zulke swaps met verschillende rechtszaken en tussenkomsten van de overheid tot gevolg.

UNIZO wil de problematiek van die swaps in kaart brengen. Als u in het verleden een swap heeft gesloten met uw bank en geconfronteerd werd met kosten of contractuele voorwaarden die u niet had verwacht en waarvoor u niet gewaarschuwd werd, dan nodigen we u graag uit dat te melden. We vragen u uw verhaal aangevuld met uw contactgegevens en ondernemingsnummer te bezorgen aan Lieven.Cloots@unizo.be, juridisch adviseur UNIZO. Uw gegevens worden enkel voor intern gebruikt en blijven voor het overige volledig confidentieel en anoniem.

Alvast bedankt voor uw medewerking.