UNIZO wil vraagstuk kredietverstrekking aan kmo's opnieuw op tafel leggen bij Febelfin en overheid

Bij UNIZO lopen zeker de laatste tijd opvallend meer oproepen binnen van verontruste ondernemers wiens financieringsaanvraag door de bank geweigerd werd. Vaak gaat het om bedrijven uit zwaar getroffen sectoren zoals de moderetail, bevestigt ook sectorfederatie Mode Unie, maar net zo goed uit de horeca, de eventsector... Opmerkelijk is wel dat het daarbij lang niet altijd om insolvabele bedrijven gaat. Ook ondernemingen met een behoorlijke buffer onder de vorm van bijvoorbeeld eigen vastgoed, zouden hun kredietaanvraag geweigerd zien."Uiteraard kennen we niet de concrete toedracht van elk individueel dossier", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Maar dit vraagt in elk geval om nader onderzoek en nieuw overleg met zowel de bankenkoepel als de overheid."

"Wat we in elk geval zelf objectief kunnen vaststellen is dat tot nu toe nog maar een fractie  werd aangeboord van de voorziene 10 miljard euro in het kader van de Garantieregeling", gaat Danny Van Assche verder. "Die Garantieregeling moet het voor banken net mogelijk maken om overbruggingskredieten te blijven verstrekken aan kmo's, zonder daarbij zelf disproportionele risico's te nemen."

"Iedereen weet dat een acute liquiditeitsnood die niet op tijd wordt opgelost het doodvonnis betekent van een onderneming", besluit Danny Van Assche, "Daarom is het essentieel dat we die met de steun van de overheid en de banken maximaal lenigen, zeker voor die bedrijven die in pre-coronatijd financieel gezond waren en nu in een situatie terecht zijn gekomen waar ze zelf geen schuld aan hebben."

UNIZO zal het dossier van de kredietverlening in elk geval opnieuw op tafel leggen bij bankenkoepel Febelfin en bij de overheid, met als opzet dat de situatie op het terrein zou verbeteren.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona