UNIZO zet schouders onder vzw Heartsaver

De hartaanval is één van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. In ons land alleen sterven jaarlijks gemiddeld 11.000 mensen aan een hartstilstand. Krijg je geen hulp, dan ben je na 10 minuten dood. Met hartreanimatie (CPR) stijgen de overlevingskansen tot 60% à 70%. De kennis van CPR is dus onontbeerlijk willen we meer mensen kunnen redden. Ook het plaatsen van AED's (Automatische Externe Defibrillator) kan wonderen doen. Zo'n machine helpt diegene die de reanimatie wil uitvoeren stap voor stap.

Maar... In België zijn er nog niet veel AED's op openbare plaatsen beschikbaar. Daar wil de vzw Heartsaver - onder peterschap van prof. Pedro Brugada - iets aan doen. De vzw wil gemeenten, sportverenigingen, scholen en bedrijven aanmoedigen om AED's te plaatsen aan de gevel en hun medewerkers opleiden in het geven van hartreanimatie.

UNIZO zet hier graag haar schouders onder. Zelf gaf ze vandaag het goede voorbeeld. Gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt plaatste samen met prof. Brugada en Luc Ketele van Heartsaver een AED aan de buitengevel van het hoofdkantoor.

Maar we willen als UNIZO meer doen. We willen ondernemers aanmoedigen om hetzelfde te doen. Aan bestuursleden vragen we om lokaal initiatieven op te zetten om AED's in de gemeente te plaatsen. Een toestel kost gemiddeld 2.500 euro, maar je redt er wel een leven mee.

Heartsaver1