UNIZO: "Zuiver energiefactuur van allerhande heffingen i.p.v. btw te verlagen. En voer afgesproken energienorm in!"

"Als Vlaanderen de elektriciteitsfactuur wil verlagen dan kan ze er beter voor kiezen om de bijdragen, heffingen en toeslagen voor de vele sociale en ecologische openbaredienstverplichtingen uit de elektriciteitsfactuur te halen", dat zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO in een enigszins bezorgde reactie, nu het voorstel om de btw op elektriciteit te verlagen opnieuw in de actualiteit is gekomen. "Een voorstel dat geen zoden aan de dijk brengt", aldus UNIZO.

"We zijn het natuurlijk volkomen eens met de vaststelling dat onze energietarieven te hoog liggen, ook voor onze zelfstandige ondernemers, die daardoor aan concurrentievermogen inboeten", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "In dat verband pleiten we trouwens al jaren voor de invoering van een zogenaamde 'energienorm', naar analogie met de 'loonnorm', waarbij de energietarieven slechts binnen een beperkte vork mogen afwijken van die in de ons omringende landen. Die energienorm stond overigens ingeschreven in het regeerakkoord van de regering Michel I maar werd uiteindelijk niet gerealiseerd. UNIZO dringt er op aan dat die norm er alsnog komt tijdens de nieuwe legislatuur.

Volgens UNIZO is het veel productiever om de bijdragen en toeslagen voor de groenestroomcertificaten, energiepremies en bijvoorbeeld straatverlichting, die nu de elektriciteitsfactuur aanzienlijk verhogen, kritisch tegen het licht te houden. Om daar dan in te snoeien. "De financiering van die ondersteuningsmechanismen zou beter niet systematisch via de energiefactuur gebeuren", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche.  "Om het sociaal en ecologisch beleid vorm te geven kunnen overheden bijvoorbeeld algemene middelen aanwenden."

"We moeten naar een systeem waarbij de vlag terug de lading dekt", vat Danny Van Assche de essentie van het UNIZO-standpunt samen. "Dat betekent concreet dat de nettarieven voor elektriciteit opnieuw exclusief moeten ingezet worden voor hun oorspronkelijk doel, met name de financiering van kosten voor netbeheer, netonderhoud en nieuwe netinvesteringen, en niet voor allerlei andere zaken. Dat is niet meer dan redelijk en komt zowel de gezinnen als onze kmo's ten goede. Dit is iets wat Vlaanderen bovendien zelf kan doen, in tegenstelling tot een BTW-verlaging, waarvoor de federale overheid bevoegd is."

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be